Maak kennis met de ambassadeur van GO!

10-09-2018

 

 

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Ik ben Cilleke van Gijzen en ik ben Ambassadeur van GO! voor Jeugd in team Ridderveld, op drie scholen en een kinderdagverblijf.

Op de vrijdagen ben ik van 08.15 t/m 12.30 uur aanwezig op de basisschool van uw kind. Ik vervang voorlopig Marjolein van Ruiten.

Go! voor Jeugd is sinds 1 januari 2018 werkzaam binnen Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem en biedt hulp aan iedereen tussen 0 en 18 jaar.

Als ambassadeur bied ik preventieve hulp in de vorm van consultatie, advies en kortdurende trajecten.

In afstemming met ouders, kan ik gevraagd worden om vrijblijvend aan te sluiten bij een gesprek. Hierin kan ik meedenken en indien gewenst adviseren over de mogelijkheden of welke stappen er gezet kunnen worden. Het kan gaan om signalen over de ontwikkeling of het gedrag van een kind, vragen met betrekking tot de opvoeding, gedrag op school, omgang met andere kinderen, signalen dat een kind zich niet fijn voelt enzovoort.

Naar aanleiding van een eerste gesprek kunnen ouders besluiten om aan te melden bij GO! voor jeugd en kan ik een kortdurend traject inzetten van maximaal 5 contactmomenten. Te denken valt aan gesprekken/coaching, observatie en advies thuis/bij de opvang of op school. Daarnaast kan ik inventariseren welke hulp passend is. Blijkt er meer hulp nodig te zijn, dan kan ik mijn collega’s van GO! voor Jeugd inschakelen voor verdere coaching, ondersteuning, een verwijzing of wanneer wenselijk onderzoek. 

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website: www.govoorjeugd.nl

 

Met vriendelijke groet,

Cilleke van Gijzen