Nieuwsbrief 10 - 9 november 2018

09-11-2018
- leerkrachten groep 1/2A
- juf Esra getrouwd
- vragenlijst sociale veiligheid
- thema-afsluiting onderbouw
- schoolarts
- nieuwe stagiaires
- rapporten inleveren
- studiedag 28 november
Asalam alaikoem,

Beste ouders/verzorgers,

Leerkrachten groep 1/2A
De laatste werkdag van juf Zohra is op vrijdag 16 november. Daarna mag ze gaan genieten van haar zwangerschapsverlof. Met ingang van maandag 19 november is juf Nafissa de leerkracht van groep 1/2A. Zij werkt fulltime. Van juf Annemiek hebben we op woensdag afscheid genomen. Vergeet u niet op vrijdag afscheid te nemen van juf Zohra? Wij wensen haar een voorspoedige zwangerschap en bevalling.

Juf Esra getrouwd
Juf Esra is afgelopen woensdag getrouwd! En wij zouden An Noer natuurlijk niet zijn als we dit moment niet zouden aangrijpen voor (nog) een feestje. Juf Esra werd op woensdagochtend in het gemeentehuis om 09.15 uur verrast door de leerlingen van groep 1/2D. In prachtige feestkleding en voorzien van witte heliumballonnen wachtten de leerlingen haar op in het gemeentehuis. U kunt zich voorstellen dat onze lieve kleuters veel bekijks hadden. Juf Esra en haar man, die zeer verrast waren, werden op de trap toegezongen. Het lied heeft juf Yamina met de leerlingen geoefend en dat heeft haar wel wat moeite gekost. Want hoe oefen je een verrassingslied voor een juf die elke dag op school aanwezig is? Maar juf Yamina lukt alles, ma sha Allah en het resultaat mocht er dan ook wezen.
's Middags bezocht juf Esra met Bilal en haar naaste familieleden de school. Ze was van plan om een feestje te vieren met de leerlingen van haar groep. Maar daar dachten wij natuurlijk anders over. Onder leiding van juf Yvonne hadden ook de leerlingen van de bovenbouw een lied voor juf Esra ingestudeerd en hartjes geknutseld. Daarmee werd juf Esra ontvangen op het plein. En ook de onder- en middenbouw lieten in de gang en het atrium van zich horen. Na het ontvangst liep het bruidspaar naar het lokaal van groep 1/2D waar veel leerlingen cadeaus overhandigden. Het lokaal was prachtig versierd met slingers en ballonnen. Dat hadden een aantal moeders samen met juf Yamina en juf Lynn goed geregeld.
Juf Esra was zeer verrast door alle gezelligheid en gaf aan dat het bezoek aan het gemeentehuis en school deze bijzondere dag helemaal compleet hadden gemaakt.
Juf Esra viert, in sha Allah, in december haar bruiloftsfeest. Daarna gaat zij op huwelijksreis waardoor zij na de wintervakantie een aantal dagen afwezig zal zijn.
Wij wensen juf Esra in ieder geval een gezegend huwelijk toe met veel Imaan, Ihsan en Taqwa.

Vragenlijst sociale veiligheid
De sociale veiligheid staat op An Noer hoog in het vaandel. Naast de (godsdienst-)lessen in de groep over veiligheid, groepsdynamiek, sfeer en pesten, staan teamleden ook op het plein om toezicht te houden tijdens het buiten spelen. We houden de lijnen met de ouders kort: dat betekent dat we bij zorgen en knelpunten over uw kind zo snel mogelijk contact met u opnemen om dit te bespreken en een oplossing te zoeken. Samen staan we sterker.
We vinden het echter ook belangrijk om te weten wat onze leerlingen vinden van de sfeer en de veiligheid op school. Daarom nemen wij jaarlijks de vragenlijst 'sociale veiligheid' af. De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 vullen deze digitale vragenlijst anoniem in. De resultaten gebruiken wij om de sociale veiligheid onder leerlingen te volgen en bespreekbaar te maken onder het team.

Thema-afsluiting onderbouw
Op donderdag sloten de leerlingen van de groepen 1/2 het thema herfst af. En de ouders waren hier ook bij. In het lokaal luisterden de ouders naar een herfstlied. En daarna mochten zij samen met hun kind met rivierklei aan de slag. Daar moest een egel van geboetseerd worden. De meeste kleuters wisten precies wat er moest gebeuren en zetten hun ouders goed aan het werk. Dikke egels, dunne egels, met en zonder neus of ogen, vol met stekels en andere met maar vier stekels. Kortom, het werd een bont gezelschap aan egelsoorten. Maar... dat mocht de pret niet drukken. De kleuters hadden plezier voor tien en daar draait het om. Voor uw kind is het belangrijk dat zijn/haar ouder(s) aanwezig zijn tijdens zulke schoolactiviteiten. Ouderbetrokkenheid vergroot het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind. We hopen daarom ook dat we bij de volgende thema-afsluiting op uw aanwezigheid mogen rekenen.

Schoolarts
In december en januari worden de leerlingen uit groep 2 en 7 gezien door de schoolarts. U ontvangt daar binnenkort een uitnodiging en een vragenlijst voor. De kleuteronderzoeken vinden alleen plaats onder aanwezigheid van een ouder en in de speelzaal van de school. U dient op tijd aanwezig te zijn om uw kind op te halen uit het lokaal en weer terug te brengen. Indien u verhinderd bent, dient u de afspraak zelf te wijzigen. In de brief staat hoe u dit moet doen. Bewaar de brief daarom goed.
De leerlingen van groep 7 bezoeken de arts zelfstandig. U kunt na het bezoek een afspraak maken met de schoolarts om eventuele zorgen of knelpunten te bespreken.

Nieuwe stagiaires
Aankomende week begroeten we maar liefst drie nieuwe stagiaires.
Stagiaire Betül, studente orthopedagogiek, loopt op dinsdag en donderdag stage bij juf Anneke en juf Michelle.
Stagiaires Nadia en Amina, tevens oud-leerlingen van An Noer en studentes pedagogiek, lopen stage in de groepen 8. Amina in groep 8A bij juf Saskia en Nadia in groep 8B bij juf Kezban. Zij zijn iedere donderdag op school. Wij wensen de dames een leerzame stageperiode op onze school.

Rapporten inleveren
In februari ontvangt uw kind zijn/haar eerste rapport. Heeft u het rapport al ingeleverd? Doet u dit zo spoedig mogelijk bij de leerkracht van uw kind? Rapport kwijt? Dan betaalt u 5,- zodat wij daar weer een nieuw rapport voor kunnen kopen.

Studiedag 28 november
Denkt u aan de studiedag van 28 november? De leerlingen gaan tot 12.00 uur naar school. De leerlingen zijn 's middags dus vrij.