Nieuwsbrief 11 - 16 november 2018

15-11-2018
- schoolfruit
- tutorlezen
- na schooltijd op het plein spelen
- studiedag groepen 1-2
- excursies
- aanwezigheid ambassadeur van GO!
- Qoran- en doua-toetsdagen
Asalam alaikoem,

Beste ouders/verzorgers,

Bij deze de nieuwsbrief van deze week. Veel leesplezier!

Schoolfruit
Ook dit schooljaar doet An Noer mee aan het schoolfruit- en groenteproject. Het project is deze week gestart. Iedere leerling krijgt elke week drie stuks fruit. Zij eten dit fruit of deze groente in de kleine pauze op. Het aanbod verandert iedere week. Zo kregen de leerlingen deze week bananen, appels en wortels. Ook als uw kind iets niet lust, krijgt uw kind het stuk fruit of groente. Het kan zijn dat uw kind dit dan mee naar huis neemt. Wij hopen dat leerlingen het fruit wel willen proeven. Fruit en groente zijn immers gezond.

Tutorlezen
Een aantal weken geleden is het tutorlezen ingevoerd. De leerlingen van groep 8 ondersteunen een leerling uit de groepen 3, 4 , 5, 6 of 7 bij het lezen. Dit gebeurt op donderdagochtend en -middag. De leerlingen hebben een eigen boek op hun niveau waar zij uit lezen. De groep 8-leerlingen kijken en lezen met de leerling mee. Iedere leerling heeft zijn eigen tutor. Vraagt u eens aan uw kind of hij/zij een tutor heeft? Thuis lezen blijft natuurlijk ook erg belangrijk. Iedere dag minstens een kwartier (voor-)lezen, zorgt ervoor dat het leesniveau van uw kind verbeterd.

Na schooltijd op het plein spelen
Na schooltijd willen sommige leerlingen op het plein spelen. Als uw kind zelfstandig naar huis loopt of fiets, kan uw kind niet blijven spelen. Wij sturen uw kind altijd naar huis om 15.15 uur. Na schooltijd staat meester Ossama op het plein om ervoor te zorgen dat iedereen opgehaald wordt of op tijd vertrekt. Als u uw kind komt ophalen, bent u verantwoordelijk voor het (speel-)gedrag van uw kind op het plein. We willen u vragen om duidelijke afspraken te maken met uw kind over de tijd dat uw kind thuis moet zijn na schooltijd. U begrijpt dat wij na schooltijd geen toezicht kunnen houden op leerlingen die op het plein willen spelen.

Studiedag onderbouw 3 april 2019
Op woensdag 3 april 2019 zijn de leerlingen van de groepen 1-2 de hele dag vrij. De leerkrachten hebben dan een studiedag. Zet u de datum in uw agenda? Let op! De studiedag van 10 april blijft ook staan. Deze vrije dag geldt dan voor de hele school.

Excursies
Komende week staan er excursies gepland voor de groepen 5A, 5B, 6A en 6B. Vergeet uw kind geen lunchpakket mee te geven. De excursie is geen schoolreisje. Uw kind mag dus geen chips, koek, snoep of andere ongezonde versnaperingen meenemen.
De leerlingen worden vervoerd door ouders en leerkrachten. We zijn blij dat we ouders bereid hebben gevonden om onze leerlingen te vervoeren.

Aanwezigheid ambassadeur van GO!
Cillike van Gijzen is iedere maandag op school aanwezig. Vaak staat ze bij de voordeur om u en uw kind te begroeten. Heeft u een vraag aan haar? U kunt haar meteen aanspreken. Ze helpt u graag verder.

Qoran- en doua-toetsdagen
Aankomende week gaat juf Yamina alle leerlingen overhoren tijdens de Qoran- en doua-toetsdagen. Juf Yamina haalt uw kind daarvoor uit het lokaal. We zijn benieuwd welke leerlingen een nieuwe Qorankaart zullen krijgen.

Fijn weekend allemaal!