Nieuwsbrief 17 - 11 januari 2019

11-01-2019
- hoera! Een zoontje voor juf Zohra
- informatiebijeenkomst - groepen 8
- start Cito-toetsen januari
- nieuwe I-pads - groepen 1/2
Asalam alaikoem,

Beste ouders/verzorgers,

De wintervakantie is achter de rug en we starten met volle moed aan een nieuwe periode.
Wij hebben er weer veel zin in. U ook?

Hoera! Een zoontje voor juf Zohra.
Juf Zohra is op 2 januari bevallen van een zoon. Hij heet RIDA.
Zowel juf Zohra als Rida maken het goed, Alhamdoulillah.
We wensen juf Zohra en haar gezin veel geluk en voorspoed.
Moge Allah swt. hen bijstaan en leiden. Amien.

Informatiebijeenkomst schoolkamp - groepen 8
Op dinsdag 8 januari zijn de ouders van groep uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst over het schoolkamp. De bijeenkomst is goed bezocht.
Het schoolkamp vindt dit schooljaar plaats op maandag 17 juni t/m woensdag 19 juni. De leerlingen zullen verblijven in een accommodatie in Austerlitz van de Paasheuvelgroep. De leerlingen worden vervoerd in een touringcar. En ook de catering wordt verzorgd. Tijdens het kamp zijn minimaal 8 begeleiders aanwezig. De leerlingen worden begeleid door leerkrachten. De kosten bedragen 110,- per leerling.
De leerlingen van groep 8 hebben op donderdag de informatie over het kamp gekregen.
De leerlingen zijn erg enthousiast en hebben er al veel zin in.
De ouders dienen schriftelijk toestemming te geven voor deelname aan het kamp.
Veel ouders hebben na de bijeenkomst al toestemming gegeven voor hun kind.
Tijdens het kamp leren leerlingen nieuwe vaardigheden en wordt de groepsdynamiek versterkt.
Ouders dienen voor dinsdag 15 januari aan te geven of hun kind wel of niet mee gaat op kamp.
We hopen  dat veel kinderen mee op kamp gaan.

Start Cito-toetsen januari
Op maandag 14 januari starten de Citotoetsen voor de groepen 1 t/m 7.
Afhankelijk van de groep duren de toetsen tot en met donderdag 24 januari.
De leerlingen kunnen niet leren voor deze toetsen.
Wel is het belangrijk dat uw kind uitgerust aan de toetsen begint.
Zorg er daarom voor dat uw kind op tijd naar bed gaat.
We wensen iedereen veel succes!

Nieuwe I-pads - groepen 1/2
De leerlingen van de onderbouw gebruiken de I-pads om hun woordenschat en rekenvaardigheid te vergroten. De opdrachten sluiten aan bij de methode Kleuterplein.
Iedere leerling heeft zijn/haar eigen account waarop de leerkracht de ontwikkeling kan volgen. De leerlingen vinden 'de spelletjes' op de I-pads leuk en leerzaam en willen graag meer punten halen. Iedere kleutergroep heeft er deze week twee nieuwe I-pads bij gekregen.

Fijn weekend allemaal!

Namens het team van An Noer