Nieuwsbrief 24 - 8 maart 2019

08-03-2019
Asalam alaikoem, 

Beste ouders/verzorgers,

Excursie naar Rijksmuseum van Oudheden in Leiden

Afgelopen week bezochten de leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
De leerlingen bekeken de tentoonstelling 'Egypte' met kleurrijke mummiekisten en fascinerende mummies. 
Tijdens de introductie werd er verteld over de geschiedenis en de topografie van het oude Egypte van ca. 10.000 voor Christus tot 1000 na Christus. De leerlingen kregen daarna de mogelijkheid om door de zalen te lopen en de prachtige voorwerpen te bekijken. Dat waren er maar liefst 1400!
U begrijpt wel dat de leerlingen veel aandacht hadden voor de beroemde verzameling mummies en mummiekisten. 
De leerlingen kregen daarnaast ook een boekje met vragen. Deze vragen konden zij beantwoorden aan de hand van de voorwerpen. 

De excursie is georganiseerd door de ouderraad en betaald vanuit de ouderbijdrage.
De contactouders hebben het vervoer georganiseerd door ouders te vragen de leerlingen te vervoeren. 
Het organiseren van het vervoer is in sommige groepen net gelukt, mede door de inzet van twee busjes van de vervoersstichting. Sommige ouders hebben voor het vervoer naar het museum zelfs hun werkdag geruild!
We willen de ouders en de vervoersstichting die het vervoer georganiseerd hebben, hartelijk danken!
We hopen bij een volgend uitje dat meer ouders bereid zijn om onze leerlingen te vervoeren. 

Ambassadeur van GO!
Zoals u weet is Cillike van Gijzen sinds dit schooljaar de ambassadeur voor An Noer. 
Het was nog even onduidelijk of Cillike bij ons op school zou blijven. 
We kregen vorige week goed bericht: Cillike wordt onze vaste ambassadeur.
Zij is (bijna) iedere maandagochtend aanwezig op school en zit in het kantoor naast het kantoor van juf Sanaa.
Heeft u een opvoedkundige vraag of wilt u advies? Stap dan bij Cillike binnen om een afspraak te maken.
Ze staat u graag te woord. 

Logopedische screening 5-jarigen.
Zoals u weet, is logopediste juf Monique niet meer werkzaam op onze school. 
De logopedische screeningen van de vijf-jarigen zullen nu uitgevoerd worden door logopediste Lisette Duzong van logopediepraktijk 'Zonnester'. Zij komt daarvoor naar school.
Er wordt alleen een logopedische screening afgenomen bij uw kind van 5 jaar als de leerkracht of de ouders zich zorgen maken om de taal- en/of spraakontwikkeling.
Als er geen zorgen zijn omtrent de taalontwikkeling, dan zal uw kind ook niet gescreend worden. 
Heeft u hier vragen over? Juf Fatima helpt u graag verder. 

Luizencontrole
Op woensdag 6 maart stond de luizencontrole weer op de planning. 
Alle leerlingen zijn door de 'luizenbrigade' gecontroleerd.
De luizenbrigade bestond uit actieve en oplettende moeders die zeer secuur de haren en de hoofdhuid van de leerlingen hebben gecontroleerd. 
De controle van sommige jongenshoofden was zo gepiept. 
Voor het haar van de meisjes was vaak wel wat meer tijd nodig.
Maar we hebben goed nieuws! Op 6 maart was An Noer LUISVRIJ!
Dat is natuurlijk goed nieuws.
Was uw kind ziek of afwezig tijdens de luizencontrole?
Dan komt hij/zij aankomende week nog aan de beurt. 
Bedankt, luizenbrigade! 

Schoolfotograaf 21 maart
De schoolfotograaf bezoekt de school op 21 maart om mooie foto's te maken van de leerlingen.
U kunt via het Ouderportaal toestemming geven aan de school om uw kind te laten fotograferen. 
In de intekenlijst staat ook meer informatie over de schoolfotograaf. 
De schoolfotograaf zal pose-foto's maken van de leerlingen. 
De achtergrond van de foto's wordt lichtblauw. 
De foto's kunnen online besteld worden. De leerlingen ontvangen een brief met een brief en instructies. 
Deze brief heeft u nodig om de foto's te bestellen. 
Voor meer vragen over de schoolfotograaf kunt u bij juf Sanaa terecht. 

Nieuwsbrief op vrijdag!
U bent het gewend dat de nieuwsbrief op vrijdag rond 07.00 uur op het ouderportaal geplaatst wordt.
Voor de vakantie verliep de planning anders dan bedacht en werd de nieuwbrief op vrijdag tegen 10.30 uur geplaatst. 
Een aantal ouders maakten zich daar die ochtend wel zorgen om en kwamen vragen waar de nieuwsbrief bleef.
Dat vonden wij een groot compliment. De nieuwsbrief werd namelijk gemist!
Zorgen maken, hoeft echter niet, hoor!
De nieuwsbrief wordt iedere vrijdag geplaatst, het liefst rond 07.00 uur zodat u deze tijdens het ontbijt al door kunt lezen. En als het anders loopt, wordt de brief iets later op de dag geplaatst.
Wij wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 

Namens het team van An Noer.