Nieuwsbrief 30

19-04-2019
- Juf Zohra is er weer!
- Uitslag thema-onderzoek inspectie
- Koningsspelen 2019
- Spaarpotjesactie Ramadan 2019
- Foto's van de fotograaf
Asalam alaikoem,

Beste ouders/verzorgers,

Juf Zohra is er weer!
Juf Zohra is gisteren weer begonnen als leerkracht van groep 1-2A. 
Wat waren veel kleuters (en ouders) blij om juf Zohra weer te zien. 
Juf Zohra hoort er natuurlijk helemaal bij en we hebben haar  erg moeten missen. 
Gelukkig konden we de afgelopen maanden op juf Nafissa rekenen.
Wat hebben de kleuters geboft met de lieve, betrokken juf Nafissa. 
Samen met juf Nafissa zal juf Zohra de groep gaan draaien. 
De komende weken werken juf Nafissa en juf Zohra voorlopig even samen zodat de kleuters weer aan juf Zohra kunnen wennen. Welkom terug, juf Zohra!

Uitslag thema-onderzoek inspectie
Op donderdag 18 april kreeg An Noer bezoek van de inspecteur van onderwijs, mw. Pauw.
De inspecteur heeft onderzocht op welke manier de extra ondersteuning vorm wordt gegeven.

De ochtend startte om 09.30 met een presentatie door het zorgteam: Juf Anneke, juf Fatima, juf Milfed, juf Michelle en juf Sanaa. 
Na de presentatie analyseerde de inspecteur vier leerlingendossiers.
In de dossiers staat aangegeven wat de school doet voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen.
Dat kan taalbegeleiding zijn van taalspecialist juf Peggy, gedragsbegeleiding van orthopedagoog juf Michelle of een arrangement vanuit het Samenwerkingsverband zoals spelbegeleiding, kindercoaching of de Plusklas. 
Daarna sprak de inspecteur met vier leerkrachten: juf Saskia, juf Joska, juf Linda en juf Lisa.
Tijdens dit gesprek wilde de inspecteur weten of de leerkrachten op de hoogte waren van de afspraken binnen de school en wat de procedures zijn. 
Na het gesprek volgde de terugkoppeling naar het zorgteam. Ook Said Boukayouh, dagelijks bestuurder, schoof bij dit gesprek aan. 

De inspecteur  was zeer te spreken over An Noer en gaf ons bijna letterlijk het volgende terug:
- Het team van An Noer is hecht en werkt samen. Zowel het zorgteam als de leerkrachten hebben aangegeven dat wat zij doen en hoe zij handelen ten behoeve van de ontwikkeling van de leerling moet komen. 
- Leerlingen op An Noer worden niet ´gelabeld´. An Noer spreekt niet van één leerling van die leerkracht of van die bouw maar van onze leerlingen. ´Jullie doen het echt samen´. Het zorgteam heeft goed zicht op de leerlingen. 
- Er is goed beleid op An Noer. De procedures en de afspraken zijn helder. Het is voor leerkrachten duidelijk bij wie ze moeten zijn voor de aanvraag van de extra ondersteuning. Dit is een basisvoorwaarde om af te stemmen op de behoeften van leerlingen.
- Er is goed zicht op de leerlingpopulatie. De school weet daardoor wat de leerlingen nodig hebben en de basisondersteuning is daarop ingericht. 
- An Noer kan veel bieden binnen de basisondersteuning, maar is ook sterk in het aangeven van de ondersteuningsgrenzen.
- Er is veel expertise binnen de school: een taalspecialist, orthopedagoog, rekencoördinatoren. Zij weten van elkaar wie wat doet. Ook naar de leerkrachten zijn de lijnen duidelijk. 
- Leerlingen worden meegenomen in hun leerproces, kunnen aangeven wat ze nodig hebben en worden serieus genomen. Leerkrachten en intern begeleiders voeren gesprekken met leerlingen. 

U begrijpt natuurlijk dat we zeer trots zijn op bovenstaande complimenten. 
Iedere dag zet het team zich in om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk uit de leerling wordt gehaald.
Dat weten wij van onszelf. Een bevestiging van de inspecteur van onderwijs is het bewijs dat we het als school goed doen. Door met ouders in gesprek te blijven en te zoeken naar een passend aanbod, kunnen we ervoor zorgen dat uw kind zich blijft ontwikkelen. WIJ ZIJN AN NOER!

Koningsspelen 2019
Op 12 april kleurde An Noer oranje! Vrijdag begon goed met een ´Koningsontbijt´ in alle groepen.
Daarna startten de Koningsspelen in de groepen 1 en 2.
De kleuters werden begeleid door de leerlingen van groep 8.
In groepjes liepen de leerlingen van het ene spel naar het andere spel.
Blik gooien, Kroontje prikken, oranje was ophangen, een tekening voor de koning maken, zaklopen...
Ook de hulpmoeders waren van de partij. Zij zorgden ervoor dat alle kinderen bij de spelletjes aan bod kwamen. 
Dank jullie wel, hulpmoeders. Zonder jullie hulp hadden we het niet zo kunnen organiseren. 
En natuurlijk ook complimenten aan de commissie ´Koningsspelen´ met speciale dank aan juf Ingrid, de trekster van de commissie. Dat hebben jullie weer mooi geklaard! 
Benieuwd naar de foto´s van de Koningsspelen?
Deze worden eerst bewerkt en nagekeken en na de meivakantie in het fotoalbum geplaatst. 

Ook voor de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 staan er leuke sportactiviteiten gepland tijdens de sportdag op 5 juli. Zet u het in uw agenda? Juf Naomi is nog op zoek naar hulpouders! Dus geef u gauw op zodat we voor deze groepen ook een leuke, sportieve ochtend kunnen organiseren.

Spaarpotjesactie Ramadan 2019
Alhamdoulillah! De Ramadan staat voor de deur en start op 6 of 7 mei, in sha Allah.
De Ramadan is het moment om vrijgevig te zijn. 
Daarom doet An Noer dit jaar weer mee aan de spaarpotjesactie van Islamic Relief. 
Uw kind krijgt vandaag een spaarpotje mee. Daarmee mag uw kind binnen het gezin, de familie en de kennissenkring geld ophalen. 
Het opgehaalde bedrag komt ten goede van de weeskinderen.
In de laatste week van de Ramadan worden de spaarpotjes opgestuurd naar Islamic Relief. 
Moge Allah swt. onze sadaqaat belonen. Amien!

Foto´s van de fotograaf
Heeft u de foto´s van de schoolfotograaf al besteld?
Doe dat voor 29 april zodat u korting krijgt.
Bent u de fotocode kwijt of heeft u een ander probleem?
Juf Sanaa kan u misschien verder helpen. 

Het team en de leerlingen gaan genieten van een welverdiende meivakantie. 
We wensen iedereen een fijne, zonnige vakantie toe en zien iedereen graag weer op maandag 6 mei, in sha Allah. Fijne vakantie!

Namens het team van An Noer