An Noer - info 39

05-07-2019
- Groepsindeling schooljaar 2019-2020
- Adhaan-wedstrijd
- Islam-quiz
- Afscheid groep 8
- Vakantierooster 2019-2020
- Laatste rapporten

Asalam alaikoem,

Beste ouders/ verzorgers,

Groepsindeling schooljaar 2019-2020
De groepsindeling voor aankomend schooljaar is bekend.
De groepsindeling hebben we rond kunnen krijgen door de inzet en de loyaliteit van het team.
Daar zijn we best trots op.
Via onderstaande bijlage kunt u de groepsindeling bekijken.
We verwelkomen in het nieuwe schooljaar een aantal nieuwe collega's.
Dat zijn:

- Ragmar Berendsen, intern begeleider
- Sarah Koene, ondersteuner bovenbouw
- Oumaima Bekkaoui, ondersteuner groep 3.

Adhaan-wedstrijd
Afgelopen maandag vond de adhaan-wedstrijd in het atrium plaats.
Een aantal leerlingen van de groepen 5 , 6, 7 en 8 lieten de oproep tot het gebed horen.
De jury, bestaande uit meester Ossama, juf Souad en juf Hatice, hadden een lastige taak.
Welke leerling deed de oproep tot het gebed het mooist?
Alle leerlingen waren toch echt aan elkaar gewaagd.
Uiteindelijk zijn dit de winnaars geworden:
1. Zakaria Moussaten uit groep 7
2. Yahya Lakoudi uit groep 6B
3. Mohamed El Yahyaoui uit groep 5B
4. Safouan Bouzid uit groep 5A
5. Youssef Rabhioui uit groep 8B
6. Ahmed Yacoubi uit groep 6A.
We zijn trots op alle winnaars! 

Islam Kennisquiz
Dit is al de 3e kennisquiz die wij op de An Noer organiseren. Al hamdoulillah.
Een paar weken voor de halve finale kregen de kinderen van groep 6 t/m 8,  die mee wilden doen, een boekje mee naar huis met 50 meerkeuzevragen over de Islam. Ze mochten samen met hun ouders, opa, oma, broers, zussen en natuurlijk Google de vragen gaan oplossen.
Daarna mochten ze deze bij Juf Yamina inleveren zodat zij de vragen na kon kijken en de foute antwoorden kon verbeteren. De kinderen kregen de verbeterde vragen terug en konden thuis deze 50 vragen uit het hoofd gaan leren.
De halve finale bestond uit vragen  met 17 meerkeuzevragen over de islam en vond plaats op 24 juni 2019.
Aan deze quiz mochten alle kinderen van groep 6 t/m 8 vrijwillig meedoen.
En Alhamdoulilah, elk jaar melden zich weer meer kinderen aan.
Uiteindelijk zijn alleen de kinderen die tijdens de halve finale in de klas 0 of 1 fout hebben gemaakt, doorgegaan naar de finale.
De volgende kinderen mochten door naar de finale op vrijdag 27 juni 2019
Groep 7: Yassin El Mahdaoui, Aya Afarfach en Saffiye Dualeh
Groep 8a: Ali Alaolaki en Fardowsa Muridi
Groep 8b: Romaissa Elbidaoui, Imran Ben Hammadi, Nawal Emaangoun, Ayyoub Moussaten en Zoubeir Bouzid
 
We hebben de Islam-quiz met behulp van tablets op Kahoot op het grote scherm in het atrium gespeeld. De kinderen van groep 5 t/m 8 zaten op de trap en moedigden de kinderen aan.
Bij deze quiz gaat het er niet alleen maar om dat je de vraag goed beantwoord maar ook dat je de vraag zo snel mogelijk beantwoord. Dat maakt de quiz natuurlijk extra spannend.
Uiteindelijk waren dit de winnaars:

  1. Ali Alaolaki uit 8a
  2. Saffiyya Dualeh uit 7
  3. Aya Afarfach uit 7
  4. Nawal Emaangoun uit 8b
  5. Ayyoub Moussaten uit 8b
  6. Yassin Al Mahdaoui uit 7

De overige 4 kinderen kregen een troostprijs mee naar huis.
Wij hopen dat de kinderen volgend jaar weer vol goede moed meedoen.


Afscheid groepen 8
Het afscheid van de groep 8 nadert.
Op maandag en dinsdag as. treden de groepen tijdens de generale repetitie op voor alle groepen.
Op woensdagavond neemt groep 8A afscheid en op donderdagavond volgt groep 8B.
Op vrijdag komen de leerlingen op school om het rapport en het getuigschrift in ontvangst te nemen.
Ze sluiten met een leuke buitenschoolse activiteit de basisschoolperiode op An Noer af.
We nemen met z'n allen op vrijdag 12 juli afscheid van groep 8.
Komt u de leerlingen om 11.15 uur uitzwaaien op het schoolplein?

Vakantierooster 2019-2020
Het vakantierooster van aankomend schooljaar is te vinden op de website van de school.

Laatste rapporten
De laatste rapporten worden op dinsdag 16 juli aan uw kind meegegeven.
De leerkrachten spreken in de laatste week met een aantal ouders.
Wilt u ook een gesprek met de leerkracht van uw kind? Dan kunt u natuurlijk een afspraak met haar maken.
Bewaar het rapport van uw kind goed. U levert het in de eerste schoolweek van het nieuwe schooljaar weer in.

Namens het team van An Noer wensen we iedereen een fijn weekend!