Nieuws van de ouderraad

06-09-2019


Uitnodiging ouderraadbijeenkomst

Een nieuw schooljaar is aangebroken en alle kinderen hebben er al weer een weekje school op zitten.
Ook de ouderraad zal dit jaar hard nodig zijn om de nodige ondersteuning te bieden en leuke activiteiten te organiseren.
Op vrijdagochtend 13 september vindt er daarom een bijeenkomst plaatst om de ouderraad samen te stellen.
Samen gaan we dan kijken hoe we dit schooljaar gaan inrichten en wie welke taken op zich zal nemen.
We beginnen om 8.45 uur en het duurt tot 10.30 uur.

 
Wilt u ons komen helpen bij de ouderraad of bent u benieuwd naar de ouderraad en wilt u er meer over weten?
Dan bent u van harte welkom om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst.
U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar o
uderraad@annoer.nl.