An Noer - info 6

11-10-2019
- Traktaties
- Staking 6 november
- Nieuws van de ouderraad
Asalam alaikoem,

Beste ouders/ verzorgers,

Traktaties
Zoals u in de schoolgids heeft kunnen lezen, adviseren wij ouders om een gezonde traktatie mee te geven.
Het komt echter toch nog voor dat ouders een ongezonde traktatie zoals snoep of chips meegeven.
Houdt u er dan rekening mee dat een aantal leerlingen de volgende traktaties niet mogen krijgen:
- snoepjes met gelatine, zoals de meeste snoepjes.
- chips met bacon- of ham-smaak/ aroma, zoals hamkaas.

U bent als ouder verantwoordelijk voor een geschikte traktatie voor de leerlingen van de groep.
Daarom vragen we ouders om discussie te voorkomen en een gezonde fruit- of groentetraktatie mee te geven.
Want dat mag (bijna) iedereen wel hebben.  
U begrijpt natuurlijk ook dat de leerkracht niet alle snoep- en chipszakjes na kan kijken op gelatine, E-nummers, kleur- en smaakstoffen en overige schadelijke stoffen. De leerkracht is er om onderwijs te geven.
We hopen dat we op uw medewerking kunnen rekenen.
(Toch) nog vragen over de traktaties? Daarvoor kunt u bij juf Sanaa terecht.

Staking 6 november
De onderwijsboden hebben scholen opgeroepen om op woensdag 6 november te staken.
Op dit moment wordt in kaart gebracht welke teamleden op 6 november gaan staken.
Staken is immers een recht. Zoals er het nu naar uitziet, is een meerderheid van het team bereid om te staken.
Houdt u er daarom rekening mee dat de school op woensdag 6 november gesloten zal zijn voor leerlingen.
Volgende week ontvangt u de definitieve beslissing van het bestuur.

Nieuws van de ouderraad - ouderbijdrage
Inmiddels hebben al veel ouders de ouderbijdrage betaald. Hartelijk dank daarvoor.
Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest om het bedrag over te maken, dan kan dat nog op rekeningnummer NL19 ABNA 0811130320 t.n.v. Islamitische scholen Rijn en Gouwe. De ouderbijdrage bedraagt 12,50 per leerling. Vergeet bij de betaling de naam en de groep van uw kind te noteren. Liever contant betalen? Dan kan iedere ochtend bij Mirjam Michies of meester Ossama.

We wensen u een fijn weekend!

Namens het team van An Noer