An Noer info 16

10-01-2020
- Manar Issarti op Umrah
- Vragenlijst kwaliteitszorg ouders - november 2019
- Nieuwe collega: juf Fatima
- Engelse les van juf Colinda
- Start Cito-toetsen
- Techniekweken
- Groepen 3 en 4 naar het theater - 15 januari
- Staking 30 en 31 januari
- Nieuwe teamkamer
Asalam alaikoem,

Beste ouders/ verzorgers,

De wintervakantie is voorbij! We zijn blij dat we weer lekker kunnen starten aan de volgende periode. Had uw kind er ook wel weer zin in?

Manar Issarti op Umrah
Tijdens de wintervakantie heb je alle tijd om af te spreken, op familiebezoek te gaan, een uitje te maken naar de bioscoop of een pretpark. Maar wat je natuurlijk ook kunt doen is de Umrah (de kleine bedevaart) verrichten. Het gebeurt niet vaak dat onze leerlingen naar Mekka gaan. Maar als het gebeurt, is dat toch wel heel bijzonder. Manar Issarti uit groep 7A bezocht in de wintervakantie samen met haar vader en haar zus Mekka en Medina. Zij heeft onder andere de Tawaaf verricht, Zamzam-water gedronken en de Talbiya opgezegd. Op maandag deelde zij aan de leerkrachten en de leerlingen dadels en Zamzam-water uit. Umrah Mabrour, Manar. Moge Allah swt. de Umrah van jou, jouw naasten en alle moslims accepteren. Amien!

Vragenlijst kwaliteitszorg ouders - november 2019
In november hebben we u gevraagd de vragenlijst over de kwaliteitszorg in te vullen. 43% van de ouders heeft de vragenlijst ingevuld. De norm is ingesteld op 3,00. De school scoort gemiddeld een 3,51. Daarmee scoort de school goed.

Volgens de ouders die de vragenlijst hebben ingevuld zijn dit een aantal sterke punten van de school. Deze punten scoorden een 3,50 of hoger (4,00 is de hoogste score)

- De school staat goed bekend.
- De schoolgids bevat voldoende informatie over de school en de gang van zaken.
- Op school wordt voldoende aandacht besteed aan normen en waarden, andere culturen, actuele thema's en werken met de computer.
- De school begint en eindigt goed op tijd.
- De school zorgt ervoor dat er weinig lesuitval is.
- De school en het lokaal van mijn zoon/dochter zien er gezellig uit.
- De leraar heeft belangstelling voor mijn zoon/dochter en stelt zich positief op.
- De leraar kan goed uitleggen en zorgt ervoor dat mijn zoon/dochter het werk goed kan doen.
- De leraar kan goed luisteren, laat je uitspreken en het taalgebruik is correct.
- De leraar heeft goed zicht op de vorderingen van mijn zoon/dochter.
- De leraar geeft mijn zoon/dochter voldoende eigen verantwoordelijkheid.
- De sfeer op school is goed en de school ziet er verzorgd uit.
- Mijn zoon/dochter wordt goed begeleid door de leraar.
- In geval van extra zorg, worden de ouders er goed bij betrokken.
- De rapportgesprekken zijn zinvol.
- De toetsresultaten worden adequaat besproken tijdens de rapportbesprekingen.
- De school begeleidt ouders goed bij de keuze voor het vervolgonderwijs.
- Mijn zoon/dochter voelt zich veilig in de klas en op het plein.
- Op school wordt ervoor gezorgd dat mijn zoon/dochter geen last heeft van pesten en treiteren, vernielingen, discriminatie, geweld en digitaal pesten.

Mogelijke bespreekpunten zijn punten met een score tussen de 3,00 en 3,50:
- De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school.
- Op school wordt voldoende aandacht besteed aan creatieve vorming.
- De school organiseert voldoende rapportgesprekken.

De ouders hebben de school een cijfer gegeven: 8.6!
Dat is een heel mooi resultaat waar we best trots op mogen zijn.
We willen alle ouders die de vragenlijst ingevuld hebben hartelijk danken voor de moeite.

Nieuwe collega: juf Fatima
Met ingang van deze week is juf Fatima bij ons op school gestart. Juf Fatima heeft de PABO-opleiding gedaan en haar diploma voor leraar basisonderwijs behaald. Fatima is op maandag en dinsdag op school aanwezig. Juf Fatima is voor An Noer geen onbekend gezicht. Haar drie dochters zitten bij ons op school in de groepen 1, 2 en 7. Ook is zij de zus van juf Zohra. We zijn erg blij dat juf Fatima bij ons solliciteerde. We heten juf Fatima van harte welkom in ons team en wensen haar veel succes toe!

Engelse les van juf Colinda
Deze week is juf Colinda in vanaf groep 5 met de Engelse lessen gestart. Iedere week verzorgt zij op donderdag de lessen, het huiswerk en de toetsen voor het vak Engels. Tijdens de rapportavond kunt u juf Colinda, indien gewenst, spreken. We wensen de leerlingen veel plezier en succes tijdens de lessen van juf Colinda.

Start Cito-toetsen
Op maandag 13 januari starten de Cito-toetsen vanaf de kleutergroepen tot en met groep 8. Leerlingen worden in principe twee keer per jaar getoetst, in het midden van het schooljaar (januari/februari) en aan het eind (mei/juni). Cito toetst de leergebieden rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. De scores worden uitgedrukt in cijfers: I, II, III, IV, V. De Cito-toets is bedoeld om een beeld te krijgen van de vaardigheden van uw kind. Vaak komt dit beeld overeen met de vorderingen die uw kind in de klas tijdens de methodegeboden toetsen laat zien.
Voor een aantal leerlingen zorgt de Citotoets voor spanning. Het kan helpen als ouders uitspreken dat zij vertrouwen hebben in hun kind en er verder niet meer aandacht besteden aan de toets dan nodig is. 
De resultaten van de Cito-toets worden tijdens het rapportgesprek met u en uw kind (bovenbouw) besproken. We wensen alle leerlingen veel succes!

Techniekweken
Vanaf dit schooljaar maken we voor de verschillende bouwen gebruik van de Techniektorens. De leerlingen onderzoeken, ontwerpen en gaan driedimensionaal aan de slag. Dit is goed voor hun fijn-motorische ontwikkeling, zelfredzaamheid en creativiteit. Het concept draagt bij aan een rijke leeromgeving. De leerlingen gaan samen metselen, maken tandpasta, zeepjes en haargel, bouwen stroomkringen, plakken een fietsband, werken met spuitjes, slangetjes, katrollen en tandwielen, leren verstekzagen, werken met zonne- en windenergie etc. Tijdens de techniekweken staan de middagen in het teken van wetenschap en techniek.
De onderbouw heeft voor de wintervakantie een techniekweek ingepland. De middenbouw is deze week aan de beurt en de bovenbouw start volgende week. De leerkracht zal ouders vragen om tijdens de techniekweek te ondersteunen.

Groepen 3 en 4 naar het theater - 15 januari
De leerlingen van de groepen 3 en 4 bezoeken op woensdag 15 januari het theater voor de voorstelling Peter Pan. De groepen worden om 10.15 uur in het Castellum in Alphen aan den Rijn verwacht. Ouders zijn gevraagd om de leerlingen te vervoeren.  De voorstelling start om 10.30 en duurt t/m 11.30 uur. We verwachten dat de groepen tegen 12.00 uur weer op school aanwezig zijn. Veel plezier allemaal!


Staking 30 en 31 januari
Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord gaat het onderwijs op 30 en 31 januari staken. Met deze staking wordt het kabinet opgeroepen structureel extra te investeren in het onderwijs. De keuze om over te gaan op een staking was voor onze leerkrachten geen makkelijke keuze. We willen immers niet dat onze leerlingen hier de dupe van worden. Wij zijn echter van mening dat het kabinet haar verantwoordelijkheid moet nemen voor de kwaliteit van het onderwijs. We willen voorkomen dat onze school straks ook over moet gaan op bijzondere maatregelen om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen. Daarom is de school op donderdag 30 en vrijdag 31 januari gesloten. Wij vragen uw steun en medewerking voor de staking.

Nieuwe teamkamer
Bij de inrichting van ons nieuwe gebouw hebben we kosten noch moeite gespaard om de lokalen tot in detail in te richten. Nieuw meubilair, inbouwkasten, nieuwe digiborden...De teamkamer is ingericht met meubilair dat we op het Marsdiep en Polluxstraat al gebruikten. Dat was immers nog te mooi om te vervangen en goed meubilair weggooien is zonde. Nu was het meubilair in de teamkamer dan toch wel echt aan vervanging toe. In de wintervakantie is daarom hard gewerkt om de teamkamer een metamorfose te geven. Met een zithoekje met bankje, twee ruime werkplekken, een vergadertafel en een likje verf is er een gezellige, warme teamkamer gecreëerd. Dat was nog eens een leuke verrassing na de wintervakantie, want het team wist niet dat dat ook nog op de planning stond. In het fotoalbum staan een aantal foto's van de teamkamer.

Fijn weekend!

Namens het team van An Noer