An Noer info 2

04-09-2020
- Eten en drinken op school
- Absenties via het ouderportaal
- Toestemming beeldmateriaal
- Informatieavond
- Kennismakingsgesprekken
- Dagelijkse intensieve schoonmaak
- Vakleerkracht Engels
Asalam alaikoem, 

Beste ouders/ verzorgers, 

Hoera! De school is weer begonnen! Na de welverdiende zomervakantie stonden we afgelopen maandag weer te trappelen om op school te starten. De leerlingen werden de eerste schooldag op het plein opgevangen door de leerkrachten. Wat hebben we veel blije gezichten gezien. 
We kijken uit naar een plezierig, opbrengstgericht en gezond schooljaar. Laten we er met elkaar weer iets moois van maken. 

Eten en drinken op school
De kinderen eten twee keer per dag op school. In de kleine pauze eten de leerlingen groente of fruit. U geeft dit zelf aan uw kind mee. In de grote pauze eet uw kind een boterham.
Geef uw kind water mee naar school. In pakjes limonade zitten veel onnodige suikers die niet bevorderend zijn voor de ontwikkeling van uw kind. Ook zorgen pakjes limonade voor veel afval. In het kader van de duurzaamheid willen we u verzoeken hervulbare waterflesjes mee te geven. Chocolade, koekjes, snoepjes, chips zijn in de pauzes niet toegestaan. 

Absenties via het Ouderportaal
Is uw kind ziek of afwezig? Geef dit dan door via het Ouderportaal. De leerkracht leest de berichten iedere ochtend voor 08.10 uur. Zorg er daarom voor dat de melding voor 08.00 uur geplaatst is. 

Toestemming beeldmateriaal
Deze week ontvangt u een formulier waarop u aangeeft of de school beeldmateriaal van uw kind van maken en mag plaatsen. We zien het ingevulde formulier uiterlijk donderdag 10 september weer terug. 

Informatieavond
De informatieavond zal dit jaar iets anders worden vormgegeven omdat ouders de school niet in mogen. In alle klassen wordt een filmpje gemaakt door de leerkracht en de kinderen. De link van de film wordt gedeeld via het ouderportaal, zodat u deze thuis kunt bekijken. Op die manier hopen we u toch te kunnen vertellen wat uw kind allemaal gaat leren komend schooljaar. 

Kennismakingsgesprekken
Zoals u van ons gewend bent, willen de leerkrachten graag kennis met u maken. Via de gesprekkenplanner ontvangt u een uitnodiging om een gesprek in te plannen. In de volgende nieuwsbrief ontvangt u meer informatie over de uitvoering van de kennismakingsgesprekken waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de maatregelen.  
Volgende week ontvangt uw kind een kennismakingsformulier. We willen u vragen om dit formulier in te vullen en binnen twee dagen aan uw kind mee te geven naar school. Dit formulier gebruikt de leerkracht om het gesprek voor te bereiden.

Dagelijkse intensieve schoonmaak
Hygiëne staat op onze school hoog in het vaandel. Zoals u ongetwijfeld is opgevallen, houden we op An Noer van een opgeruimde en schone schoolomgeving. In deze tijd wordt nogmaals duidelijk hoe belangrijk wij de hygiëne vinden. Er wordt iedere schooldag van 09.30 t/m 14.30 intensief schoongemaakt. De toiletten, kraantjes, wastafels en betegeling wordt schoongemaakt en gedesinfecteerd door een schoonmaakster van schoonmaakbedrijf Aksent op Schoon. Ook worden de trapleuningen, deurklinken en deurposten meerdere keren per dag schoongemaakt. En dat geldt niet alleen voor onze school. Ook op onze zusterschool Al Qalam wordt er dagelijks intensief schoongemaakt. Wij geloven dat een schone (en opgeruimde) leeromgeving ook bijdraagt aan de ontwikkeling van onze kinderen en zijn bereid om hierin te investeren. 

Vakleerkracht Engels
Wij kennen juf Songül als de juf van de bovenbouw die ook regelmatig invalt in andere groepen. Wij weten echter ook dat het vak Engels de passie van juf Songül is. En dat weten de leerlingen ook: Als juf Songül in de klas komt, wordt er Engels gegeven.  We zijn daarom erg blij dat onze ervaren leerkracht met ingang van dit schooljaar de Engelse lessen voor de groepen 5 t/m 8 zal verzorgen. Een vakleerkracht Engels is voor veel scholen een luxe, maar voor onze leerlingen is het niet meer dan logisch dat we ook het onderwijs in Engels naar een hoger niveau tillen. Juf Songül heeft goed zicht op de einddoelen van groep 8 en weet wat leerlingen moeten kennen/ kunnen om met een goede Engelse basis op het voortgezet onderwijs te starten. Daarbij zijn het vergroten van de woordenschat, grammatica en de mondelinge taalvaardigheid belangrijke speerpunten. 
Juf Songül stelt zich graag aan u voor:

Ondanks dat ik al vele jaren op de An Noer werk, wil ik me graag even kort voorstellen.
Mijn naam is Songül Inan- Kus. In het jaar 1997 ben ik afgestudeerd aan de Pabo en ik werk sinds het jaar 1999-2000 op de An Noer als groepsleerkracht. Al vanaf mijn eigen basisschooltijd heb ik altijd Engels willen studeren, maar Allah, ‘The best of Planners’, had andere plannen met mij; Alhamdoelillah.
Na vele jaren voor de klas gestaan te hebben (en nog steeds ook sta), is mij de kans gegeven om iets met mijn passie voor Engels te doen.  In sha Allah zal ik dit schooljaar de lessen Engels verzorgen voor de groepen 5 tot en met 8. Ik vind het een eer om deze wereldtaal te mogen onderwijzen aan onze leerlingen. Een taal leren is je wereld verruimen om meer kennis op te kunnen doen. Ik hoop hiermee een goede basis voor onze kinderen te kunnen verschaffen, zodat hun wereld zich kan blijven verruimen.