An Noer info 8

16-10-2020
- Versterken groepsdynamiek
- Klassenbezoeken
- Afsluiting godsdienstthema
- Toestemming beeldmateriaal
- Extra begeleiding begrijpend lezen groepen 8
- Qorankaart behaald
Asalam alaikoem, 

Beste ouders/ verzorgers, 

Versterken groepsdynamiek
De eerste zeven schoolweken zijn achter de rug. De afgelopen periode is er in de groepen veel aandacht besteed aan de groepsvorming. De leerkrachten hebben verschillende klas-, teambouwers en groepsactiviteiten aangeboden om de groepsdynamiek te versterken. Een fijne sfeer in de groep is namelijk voorwaarde om tot leren en ontwikkeling te komen. De fijne sfeer is ook zichtbaar op het plein. Ondanks de 'Pokemon-rage' wordt er samen gespeeld en zijn onze leerlingen goed in staat om vervelende situaties met elkaar uit te praten. 

Klassenbezoeken
Het onderwijs kan altijd beter en sterker. Om van elkaar en met elkaar te leren worden onze leerkrachten regelmatig bezocht. Zo bezoeken leerkrachten elkaar (collegiale consultatie) of worden leerkrachten bezocht door de intern begeleiders. Op basis van eigen ontwikkeldoelen en schoolafspraken worden leerkrachten geobserveerd en gecoacht. Afgelopen weken stonden de klassenbezoeken in het teken van begrijpend lezen. Na ieder klassenbezoek vindt er een nagesprek met de leerkrachten plaats. Op deze manier zorgen we er samen voor dat ons onderwijs iedere keer weer een beetje beter wordt.

Afsluiting godsdienstthema
Afgelopen vrijdag hebben we met elkaar het godsdienstthema afgesloten. De leerlingen van de A-groepen en groep 4 hebben voor ons opgetreden. Daar waren dit keer helaas geen ouders bij. 
Omdat we het wel belangrijk vinden om met elkaar te delen wat de leerlingen hebben geleerd, hebben juf Yamina en juf Lucia op dinsdag filmopnames van de optredens gemaakt. Deze zullen via het Ouderportaal gedeeld worden.

Toestemming beeldmateriaal
Een aantal leerlingen is niet gefilmd omdat zij geen toestemming hebben gekregen. Ondanks herhaaldelijk verzoek zijn er ook leerlingen waar we nog geen verklaring voor hebben ontvangen. Ook deze leerlingen zijn niet gefilmd. 
Mag uw kind niet op de foto of gefilmd worden? Vertel uw kind waarom u deze keuze heeft gemaakt. Hiermee voorkomt u dat uw kind verdrietig wordt en de situatie niet begrijpt. 
Wilt u de toestemming wijzigingen? U kunt van meester Ossama een nieuw formulier krijgen.
Mondelinge wijzigingen worden niet verwerkt. 

Extra begeleiding begrijpend lezen groepen 8
Na de herfstvakantie start de school met onderwijstijdverlenging voor de groepen 8. Externe docenten zullen de leerlingen van groep 8 extra begeleiding bieden bij het bijspijkeren van vaardigheden voor begrijpend lezen. Eventueel eerder opgelopen achterstanden kunnen, indien de leerling zich goed inzet, weggewerkt worden. Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, worden ook bediend en krijgen een meer uitdagend aanbod.
De begeleiding vindt na schooltijd plaats en wordt geheel door de school betaald.
Ik wil benadrukken dat we heel blij zijn dat we onze leerlingen dit aanbod kunnen en mogen bieden.
De begeleiding is daarom ook niet vrijblijvend. Er zijn voorwaarden aan verbonden:
- alle leerlingen maken gebruik van de begeleiding mits ouders aangeven waarom hun kind geen gebruik maakt van het aanbod.
- ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het ophalen van hun kind na de begeleiding. 
- ouders zien er op toe dat hun kind eventueel huiswerk thuis maakt. 
Na de herfstvakantie ontvangen de ouders en leerlingen van groep 8 hier meer informatie over. 

Qorankaart behaald!
We hebben het mooiste nieuws voor het laatst bewaard. Een aantal knappe koppen hebben een volle Qorankaart behaald. 

Moskeekaart vol:
Zaina Yazji  groep 6b
Yusuf Bozkurt  groep 7b
Safia Ameziane  groep 7b

Er is ook een leerling die twee Ahzaab heeft gememoriseerd. Dat is Hudayfa El Ahmadi uit groep 4. 
Dat is een hele mooie prestatie waar hij heel trots op mag zijn.
En ook Amanah Anahass uit groep 1/2A heeft haar Dua-diploma behaald!
Goed gedaan, allemaal!

Aankomende week is de school in verband met de herfstvakantie gesloten. 
We wensen alle leerlingen een hele, fijne vakantie en zien iedereen graag weer op maandag 26 oktober op school. 

Fijne vakantie allemaal!

Team An Noer