An Noer info 5

25-09-2020
- Beleid zieke leerlingen
- Fietsendokter
- Rapportage inspectie brandveiligheid gebouw
- Deelname Schoolfruit-project
- Betonnen rand - 3e herinnering
- Speelgoed op wieltjes
Asalam alaikoem, 

Beste ouders/ verzorgers,

Bijgaand de nieuwsbrief van deze week. Veel leesplezier!

Beleid zieke leerlingen 
We merken dat er wat onduidelijkheid is over het thuis houden van kinderen bij ziekteverschijnselen.  Wanneer mag mijn kind nu echt naar school? We geven u hier graag meer informatie over.

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen bij neusverkoudheid gewoon naar school, behalve:

  • als het kind ook andere klachten heeft die passen bij corona, zoals hoesten, koorts en benauwdheid; 
  • als het kind een huisgenoot is van iemand met corona; 
  • als een huisgenoot van het kind naast milde corona klachten ook last heeft van koorts of benauwdheid.
Bent u of één van de huisgenoten positief getest? Of heeft u corona-gerelateerde klachten? Of twijfelt u of u uw kind thuis dient te houden? Laat dit dan zo snel mogelijk aan juf Sanaa, juf Fatima of juf Milfed weten. U kunt mailen naar sanaa@annoer.nl of telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer 0172-439937. 

We willen benadrukken dat we het erg belangrijk vinden dat onze leerlingen gewoon naar school komen om onderwijs te volgen. We zorgen echter ook goed voor onze leerkrachten. De gezondheid van de leerkrachten is een belangrijke voorwaarde om goed onderwijs te blijven verzorgen. Gebruik  daarom uw gezonde verstand. Voelt uw kind zich niet lekker? Laat het dan fijn thuis uitzieken. Dat scheelt ons een telefoontje naar huis en u een ritje naar school. Laten we er samen voor zorgen dat wij kunnen doen waar we goed in zijn: onderwijs geven!

Fietsendokter
Wat doe je als je ziek bent? Dan ga je naar de dokter. 
En als de fietsen van de kleuters nagekeken moeten worden? Dan laat je de fietsendokter komen! Want ook kleuterfietsjes moeten onderhouden worden zodat iedereen er veilig en plezierig gebruik van kan maken.

Afgelopen donderdag werden de twee fietsendokters onder luid gejuich van onze kleuters verwelkomt. Alle kleuterfietsen werden op het schoolplein gezet en daar gingen de dokters aan de slag. Een nieuw pedaaltje hier, een handvatje daar en toen...waren alle fietsjes weer klaar voor gebruik. Zo kunnen onze kleuters weer lekker onbezorgd op het kleuterplein fietsen. 

Rapportage inspectie brandveiligheid gebouw
Op 3 juni jl. heeft een inspecteur van het team Veiligheid en inspectie van de gemeente een inspectie uitgevoerd. Bij de controle is gekeken of het gebouw nog steeds brandveilig in gebruik is, alle voorzieningen conform de gewaarmerkte tekeningen aanwezig zijn en of er voldoende brandpreventieve maatregelen zijn genomen. Afgelopen week ontvingen wij de rapportage van de inspectie. De inspecteur heeft geconcludeerd dat het gebouw brandveilig in gebruik is, dat alle installaties perfect onderhouden zijn en ook alle onderhoudscontracten waren aanwezig. Hij heeft geen aanbevelingen kunnen doen. Daarnaast was hij erg te spreken over de staat van het gebouw: 'Het gebouw is nog in zeer goede staat. Je zou niet zeggen dat hier dagelijks 300 leerlingen rondlopen.'
Voor ons was de conclusie geen verrassing. Het is niet meer dan logisch dat we onze leerlingen en medewerkers naast een sociaal veilige leer- en werkplek, ook een brandveilig gebouw bieden. 

Deelname Schoolfruit-project
Ook dit schooljaar doen wij weer mee aan het Schoolfruit-project. Vanaf 9 november krijgen de leerlingen iedere week 3 stuks fruit/ groente op school. Dat mogen zij lekker op school opeten. Niet alle leerlingen zijn daar even blij mee, maar het is wel lekker gezond. En daar houden wij wél van! In de laatste week van oktober ontvangt u meer informatie over het Schoolfruit-project. 

Betonnen rand - 3e herinnering
Willen de ouders die hun kinderen bij het ophalen over de betonnen rand laten klimmen dat nu aub. niet meer doen? Dit is de derde keer dat we hier in de nieuwsbrief aandacht aan besteden. 
De juffen die na schooltijd op het plein staan, weten niet meer waar ze moeten kijken. Wij staan op de aanlooproutes om afscheid te nemen van uw kind. Als er achter ons nog een aantal kinderen over het gazon rennen, kunnen wij geen toezicht houden en daarmee de veiligheid na schooltijd niet garanderen. Juf Yamina staat soms doodsangsten uit als ze ziet hoeveel capriolen een kleuter uit moet halen om bij zijn vader/ moeder te komen. En daarnaast heeft het totaal geen cachet om uw lieve kind zo over de betonnen rand te laten ploeteren. Dank voor de medewerking. 

Speelgoed op wieltjes
Speelgoed op wieltjes is op school niet toegestaan. Uw kind is bij letsel tijdens het spelen met speelgoed op wieltjes niet verzekerd via de school. De leerkrachten zullen uw kind ook niet meer vragen om dit speelgoed mee te nemen. 
Het gaat om het volgende speelgoed:
- skeelers; 
- rolschaatsen; 
- skateboarden; 
- steppen; 
- spacescooters; 
- waveboards.
Dit geldt niet voor de steppen en de fietsen die door de school zijn aangeschaft. 

Fijn weekend allemaal!

Namens het team van An Noer