An Noer info 3

10-09-2021
- Thema-nieuwsbrieven godsdienst
- Nieuws van de ouderraad
- Kennismaking met de ouderraad
- Ouderbijdrage
- Contactouders
- Luizencontrole
- Overblijfbijdrage
- Informatieavonden 15 en 16 september
- Kennismakingsgesprekken
- Sportlessen meester Ali
Asalam alaikoem, 

Beste ouders/ verzorgers, 

Bijgaand de nieuwsbrief voor deze week. Veel leesplezier!

Thema-nieuwsbrieven godsdienst
Juf Yamina is onze vakleerkracht godsdienst. Zij geeft de godsdienstlessen voor alle groepen.
Ieder thema deelt zij een thema-nieuwsbrief via het ouderportaal. 
In de brief staat het thema centraal en weet u wat de kinderen tijdens het thema leren.
De eerste thema-nieuwsbrief over 'Aqieda' wordt vandaag geplaatst.
Ook delen we regelmatig in de nieuwsbrief informatie over de lessen, toetsen en qoran-toetsdagen.

Nieuws van de ouderraad
An Noer beschikt over een actieve, betrokken en meedenkende ouderraad. 
De ouderraad vergadert regelmatig met de directie en denkt mee en adviseert over (lopende) zaken.
We zijn blij met de prettige en constructieve samenwerking.
De ouderraad deelt regelmatig berichten via de nieuwsbrief.
Hieronder volgt het eerste bericht van dit schooljaar. 
 
Uitnodiging kennismaking ouderraad An Noer 
 
Salaam alaikoum,
Beste ouders/ verzorgers,

Met de start van het nieuwe schooljaar willen wij jullie ook graag weer uitnodigen voor een kennismaking met de ouderraad.
De kennismakingsochtend is op vrijdagochtend 17 september en vindt plaats in het atrium waar voldoende afstand van elkaar gehouden kan worden.
De inloop is vanaf 08.45 uur. Wij starten om 9.00 uur en de bijeenkomst duurt ongeveer tot 10.00 uur.
Wilt u ons komen helpen bij de ouderraad of bent u benieuwd naar de ouderraad en wilt u er meer over weten? Dan bent u van harte welkom om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst. 
Vergeet niet om op tijd te komen zodat u tijd heeft voor een lekker kopje koffie of thee.


Ouderbijdrage 
Om activiteiten, uitjes en andere leuke dingen te organiseren wordt er een ouderbijdrage aan u gevraagd. Alhoewel deze bijdrage vrijwillig is willen wij de noodzaak van deze bijdrage onder uw aandacht brengen.
Het is voor onze kinderen namelijk niet alleen heel leuk om naast de reguliere lessen ook uitjes en andere activiteiten te ondernemen, maar ook leerzaam omdat deze activiteiten veelal een educatief karakter hebben.  


Mocht u nog niet betaald hebben dan vragen wij u nogmaals om deze zo snel mogelijk te betalen op rekeningnummer NL19 ABNA 0811130320 t.n.v. Islamitische Scholen Rijn en Gouwe.
De ouderbijdrage is € 15,00 per kind. Vermeld bij uw betaling de naam en groep van uw kind. 


Wilt u toch liever contant betalen?
Dan kunt u het gepaste geld in een envelop met de klas en naam van uw kind aan meester Ossama, juf Linda of juf Sanaa op het schoolplein geven. 


In sha Allah gaan wij een goed en leerzaam schooljaar tegemoet.  
 
Wa alaikoum assalaam,  
 
De ouderraad 

Contactouders
Voor een school is de hulp van ouders onmisbaar.
Daarom zijn we op An Noer altijd blij met de inzet en de hulp van ouders. 
Op An Noer werken we met contactouders.
Onze contactouders zijn echte bikkels die vaak een aantal jaren met onze groepen meelopen en waar we op kunnen rekenen.

De contactouder:
  • is het aanspreekpunt voor de leerkracht en voor de ouders van de desbetreffende groep.
  • is voor één schooljaar het  aanspreekpunt voor de leerkracht van uw kind bij organisatorische en/of praktische zaken die in de groep van uw kind aan de orde komen, zoals de religieuze feesten, het schoolontbijt, hulp bij excursies en schoolreisjes, de sportdag, het verdelen en hapklaar maken van het schoolfruit en andere buitengewone activiteiten.
  • stimuleert andere ouders om te helpen bij activiteiten in de klas en op school, zoals knutselactiviteiten, schoonmaken, kleine herstelwerkzaamheden, leesmoeder, helpen bij de bibliotheek, sponsoracties, luizenouder, ed.
  • heeft geheimhoudingsplicht en is het in geen enkel geval toegestaan om gegevens en gedragingen van leerlingen en ouders uit de groep te delen met derden.
De lijst met de namen van de contactouders wordt volgende week via de nieuwsbrief gedeeld. 

Luizencontrole
Afgelopen woensdag zijn de toen aanwezige leerlingen op luizen gecontroleerd.
We hebben weer kunnen rekenen op een aantal moeders die hiervoor hun kostbare ochtend hebben opgeofferd.
Wat boffen we met deze betrokken ouders! Alhamdoulillah.
Bij een aantal leerlingen zijn neten ontdekt. De ouders van deze leerlingen hebben een brief ontvangen.
We verwachten dat de kinderen behandeld worden. Na twee weken worden de desbetreffende kinderen weer gecontroleerd.
Controleer uw kind regelmatig op neten. Luizen zijn nu eenmaal gek op kinderhoofdjes.

Overblijfbijdrage
Heeft u de overblijfbijdrage al betaald? Doe dit zo spoedig mogelijk bij de leerkracht van uw kind. 

Kennismakingsgesprekken
In de week van 20 september vinden de kennismakingsgesprekken plaats. Volgende week wordt de gesprekkenplanner open gezet. U kunt dan intekenen voor een gesprek.
De gesprekken vinden in de lokalen plaats.

Informatieavond 15 en 16 september
Heeft u zich al opgegeven voor de informatieavond(en)? Dit kan nog tot maandag 13 september. 
Zie ook het bericht dat eerder deze week geplaatst is.

Sportlessen meester Ali
Afgelopen woensdag zijn de naschoolse sportlessen onder leiding van meester Ali gestart.
Maar liefst 32 jongens stonden te trappelen om met elkaar te voetballen.
De teamspirit was perfect en tussen onze jongens lopen echte voetbaltalenten rond.
Maar uiteindelijk gaat het om plezier, sportiviteit en motorische ontwikkeling. 
We zijn druk bezig om ook de naschoolse sportlessen voor onze meisjes te organiseren, in sha Allah. 

We wensen iedereen een prettig weekend!