An Noer info 6

01-10-2021
- Te laat!
- Antipestcontract - samen tegen pesten
- Excursie groepen 7 - Rovers van Avifauna
- Kinderboekenweek - worden wat je wil
- Naschoolse sportlessen kinderen en moeders
- Dag van de leerkracht - 5 oktober
Asalam alaikoem, 

Beste ouders/ verzorgers, 

Te laat!
Onze lessen beginnen op tijd. We verwachten dat onze leerlingen op tijd aanwezig zijn.
Jong geleerd is oud gedaan!
De schooldeur gaat om 08:20 open. Dan kunnen de leerlingen naar binnen lopen.
We verwachten dat iedereen om 08:30 uur in het lokaal aanwezig is.
Komt uw kind toch te laat? Dan noteert de juf dit in het systeem. 
Bij 6 keer te laat, neemt de juf contact met u op. Zij geeft dit ook door aan de directeur.
Bij 9 keer te laat neemt de directeur contact op met de leerplichtambtenaar om dit door te geven.
U legt dan in een gesprek aan de leerplichtambtenaar uit waarom uw kind regelmatig te laat is en hoe u dit probleem kunt oplossen. In sommige gevallen zal de leerplichtambtenaar een boete opleggen. 

Antipestcontract - samen tegen pesten 
Afgelopen week stond in het teken van de Week tegen het Pesten.
De leerlingen hebben met elkaar een antipestcontract opgesteld en hebben het ondertekend. 

De volgende afspraken zijn opgenomen:
1. We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect. 
2. We maken er een fijne groep van. 
3. We praten met elkaar (en gebruiken daarbij ik-taal). 
4. We willen dat pesten stopt. 
5. We willen dat ook verborgen pesten stopt. 
6. We houden er rekening mee dat pesten heel lang pijn doet. 
7. We zeggen tegen pesters: stop ermee. 
8. We helpen gepeste kinderen. 
9. We lossen pesten als een groep op. 
10. We blijven ons houden aan dit antipest-contract

Excursie groepen 7 - Rovers van Avifauna
De leerlingen van de groepen 7 stonden afgelopen dinsdag tijdens de excursie oog in oog met de rovers van Avifauna.
Roofvogels en uilen zijn echte specialisten die helemaal zijn aangepast op de jacht of het vinden van aas.
Superogen, mega goede oren en angstaanjagende klauwen en snavels, het zit allemaal in de gereedschapskoffer van de gevaarlijkste rovers van het luchtruim.
Op en rond het rosarium in Avifauna zijn kijk- en doeplekken ingericht waar de leerlingen verschillende wetenswaardigheden rond roofvogels en uilen konden ontdekken. En wat was het leerzaam!
We kijken uit naar de volgende excursie!

Kinderboekenweek - worden wat je wil
De Kinderboekenweek start op 6 oktober. Alle groepen krijgen een het kinderboekenweek-boekenpakket, er zijn voorstellingen voor de groepen 1 t/m 6 en er komen gastsprekers die iets over hun beroep komen vertellen. 
Maar waar het echt om gaat, is natuurlijk dat we nog meer gaan lezen over beroepen.

Worden wat je wil gaat echter niet alleen over beroepen, maar ook over wie je wil worden als mens.
Daarin sluit het onderwerp goed aan bij de godsdienstlessen. 
De profeet Mohammed, vrede zij met hem, is hierin ons grote voorbeeld.
Hij was het meest geleerd, het meest oprecht, het meest welbespraakt en het meest verlegen van alle mensen.
Hij was een toonbeeld van betrouwbaarheid, waarachtigheid en kuisheid.
Hij was de meest intelligente, de meest goedgemanierde, de meest verdraagzame, de sterkste, de dapperste, de meest waarheidsgetrouwe, de meest barmhartige, de meest meedogende en de edelste van alle mensen.
Van elke prijzenswaardige eigenschap bezat hij het grootste aandeel en van elke verwerpelijke eigenschap was hij het verst verwijderd. We streven ernaar om over net zulke mooie eigenschappen als onze profeet te beschikken. 

Naschoolse sportlessen kinderen en moeders 
De naschoolse sportlessen zijn een groot succes!! De sportlessen voor de moeders zijn ook afgelopen donderdag gestart. Juf Cheymae had nog wel wat te stellen met onze fanatieke en sportieve moeders!
Als u ook wil sporten, ben u op donderdag van harte welkom.

We zetten het rooster nog een keer op een rij:
 
Tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag
13:30 – 15:00
 
      Moeders van
An Noer
15:15 – 16:45 Meisjes An Noer
groepen 5 en 6
Jongens An Noer
Groepen 5 en 6
Jongens An Noer
Groepen 7 en 8
Meisjes An Noer
Groepen 7 en 8
17:00 – 18:15 Meisjes
16 jaar en ouder*
Jongens
12 t/m 16 jaar*
Jongens
16 jaar en ouder*
Meisjes
12 t/m 16 jaar*

* Onze oud-leerlingen zijn van harte welkom om ook deel te nemen aan deze lessen!

Dag van de leerkracht - 5 oktober
De leerkrachten zijn de pilaren van onze school.
Het An Noer-team bestaat uit loyale, betrokken en hardwerkende leerkrachten met hart voor de kinderen en hoge verwachtingen. Daarom worden onze leerkrachten tijdens de dag van de leerkracht even lekker in het zonnetje gezet. 
'Je hoort het niet vaak, je hoort het maar zelden, maar onze juffen zijn echte helden!'

Heel fijn weekend gewenst!

Namens het team van An Noer