An Noer info 9

05-11-2021
- Excursie Archeon - groepen 8
- Aanmelden leerlingen
- Afwezigheid meester Ossama
- Film optredens godsdienstafsluiting
- Nationale Boomfeestdag - groepen 7
- Studiedag 13 december
Asalam alaikoem, 

Beste ouders/ verzorgers, 

Excursie Archeon - groepen 8
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen de kunstzinnige en culturele aspecten in hun leefwereld
Afgelopen woensdag bezochten de groepen 8 museumpark Archeon.
De leerlingen werden ontvangen in het Archeologiehuis aan de voorzijde van het Archeon.
Daar bekeken zij de speciale introductiefilm over de schepen van Zwammerdam in de filmzaal.
Vervolgens bracht de klas een bezoek n aan de benedenzaal van het museum waar zij een  uitleg over de kano van Zwammerdam kregen. Onder leiding van de archeotolken bezochten de leerlingen de scheepswerf in de Romeinse tijd. Daar aangekomen namen zij plaats in de overdekte replica van een van de schepen van Zwammerdam, waar de tolk vertelde over de zee- en riviervaart bij de Romeinen. Het was een interessant en leerzaam uitje voor de kinderen. 
We willen de ouders die de leerlingen hebben vervoerd hartelijk danken voor hun hulp en tijd. 

Aanmelden leerlingen voor groep 1 in 2022-2023
Als u een kind thuis heeft dat volgend schooljaar (vanaf 01-08-2022) 4 jaar wordt, dan heeft u tot 31-12-2021 om uw kind aan te melden bij ons. Meldt u uw kind na die datum dan vervalt uw recht om gebruik te kunnen maken van de voorrangsregeling. Oók als u al een kind op An Noer ingeschreven heeft staan. 
Voor een aanmeldformulier kunt u telefonisich contact met mij opnemen of mailen naar sanaa@annoer.nl. 

Afwezigheid meester Ossama
Meester Ossama is afgelopen woensdag aan zijn schouder geopereerd. De operatie is gelukkig goed gegaan en meester Ossama maakt het naar omstandigheden goed. 
We hopen dat meester Ossama gauw weer opknapt want we kunnen hem niet al te lang missen op onze school. 
We wensen hem veel Shifa toe!

Film optredens godsdienstafsluiting
Juf Yamina en juf Lucia hebben weer een mooie film van de optredens gemaakt. 
Via onderstaande link kunt u de film bekijken. Dit kan tot uiterlijk 11 november as. 
Veel kijkplezier!

https://wetransfer.com/downloads/90b751e9314ad2cd7c6c5261d8585b4020211104111658/3084629197c63b33813b91f6b32f97bf20211104111726/432f28

Studiedag 13 december
Op maandag 13 december is de school in verband met de studiedag gesloten. 

Nationale Boomfeestdag - groepen 7
Onze groepen 7 zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de Nationale Boomfeestdag. 
Op woensdag 10 november worden de leerlingen om 08:30 bij de school met de bus opgehaald voor activiteiten in  vogelpark Avifauna en in het Prinses Irenebos (Zegersloot-Noord).
We verwachten de kinderen om 14:30 weer op school.
Van juf Yvonne en juf Hatice ontvangen de ouders meer informatie over deze dag.