Ouderbetrokkenheid

Het is onmogelijk om islamitisch onderwijs en islamitische opvoeding van elkaar te scheiden. "De moeder is de eerste school"  en "Geen vader heeft zijn kind iets beters te geven dan goede manieren." Uit deze voorbeelden blijkt dat ouders de verantwoordelijkheid dragen voor een goede ontwikkeling van hun kinderen. 
School en leerkrachten zijn deelgenoten in dat proces. An Noer streeft naar goed basisonderwijs op islamitische grondslag, dat wil zeggen op basis van de Koran en Soenna en los van enigerlei stroming binnen de islam.  De school staat open voor alle kinderen, zowel moslims als niet-moslims. Ons uiteindelijke doel is kinderen te ontwikkelen tot constructieve islamitische burgers die volwaardig participeren in de Nederlandse samenleving. 
We vinden het daarom heel belangrijk dat er goede contacten bestaan tussen ouders en school.  Ouderparticipatie is een middel om te komen tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school voor de opvoeding van de kinderen.