Aanmelden

                               *Update* wachtlijsten februari 2018

Wachtlijsten

Met ingang van dit schooljaar hanteert An Noer wachtlijsten voor de groepen 1 en 2. Om de kwaliteit van ons onderwijs en de veiligheid van onze leerlingen te waarborgen, streven wij binnen de gehele school naar een maximale groepsgrootte van 25 leerlingen.
 
Dit betekent het volgende:
  • Voor het schooljaar 2018-2019 kunnen er geen kleuters meer ingeschreven worden. Wij hebben ons maximaal aantal inschrijvingen bereikt.
  • Broertjes en zusjes van leerlingen die al geplaatst zijn, krijgen voorrang ten opzichte van andere kinderen. In dit kader is het daarom belangrijk om uw kind zo spoedig mogelijk aan te melden. Dit garandeert nog geen inschrijving! De leerlingen worden op volgorde van binnenkomst op de wachtlijst geplaatst.   
  • U kunt uw kind wel op de wachtlijst plaatsen. Daarvoor kunt u contact opnemen met de school.
De school neemt contact met u op als er een plek beschikbaar is.

In uitzonderlijke gevallen kan de directeur besluiten om af te wijken van de procedure.

Aanmelden en inschrijven van nieuwe leerlingen
  
Het aanmelden van nieuwe leerlingen kan alleen via een aanmeldingsformulier. Dit formulier is op te vragen op school. Het aanmeldingsformulier dient ingevuld op school ingeleverd te worden. Vervolgens worden de ouders uitgenodigd voor een intakegesprek.

In dit gesprek wordt de ontwikkeling van uw kind besproken. Het is van belang dat de school een goed beeld krijgt van uw kind. Op deze manier kunnen de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van uw kind nog beter afgestemd worden met de leerkrachten.
Daarnaast wordt de islamitische identiteit van de school en hoe hieraan vorm wordt gegeven, besproken.
Aan de ouders wordt gevraagd of zij instemmen met de uitgangspunten en doelstellingen van de school of deze in elk geval kunnen respecteren.

Wanneer de leerling een overstap maakt van de peuterspeelzaal naar het basisonderwijs vindt er een overdrachtsrapportage plaats. De leidsters van de peuterspeelzaal nemen dan contact op met de school. Tijdens deze rapportage wordt de ontwikkeling van de leerling besproken. Als ouder dient u hier toestemming voor te geven.

De directeur bepaalt, in overleg met de intern begeleider in welk leerjaar en in welke groep een leerling wordt geplaatst. Dit om evenwichtige groepen op het gebied van ontwikkeling, leeftijd en geslacht te creëren.

Wendagen

Leerlingen worden normaliter op de dag dat zij 4 jaar zijn geworden op school geplaatst. Een leerling mag vanaf 3 jaar en 10 maanden een paar ochtenden/middagen komen wennen. Elke leerling ontwikkelt zich anders. De ene vierjarige kan meer wendagen aan dan een andere vierjarige. Op basis van de ondersteuningsbehoeften van het kind worden de wendagen vastgesteld. Dit gebeurt  in overleg met de ouders, de leerkracht(en) van de groep en de intern begeleider.
 
Wanneer uw kind (nog) niet zindelijk is, dan kan hij/zij niet uitgenodigd worden voor de wendagen.