Leerlingenraad

Op onze school is een leerlingenraad geïnstalleerd. Uit de groepen 5 tot en met 8 wordt elk schooljaar een leerling gekozen die de belangen van de groep wil behartigen. De leerlingenraad vergadert minimaal vijf keer per schooljaar en van het elke vergadering wordt een schriftelijk verslag gemaakt.  Zowel voor als na de vergadering overleggen de leerlingen van de leerlingenraad met hun eigen groep. De leerlingenraad wordt voorgezeten door de  directeur.
Vorig schooljaar heeft de leerlingenraad actief meegedacht over onder andere de aanschaf van schoolmaterialen en de organisatie van de burendag.
 
Dit schooljaar wordt de leerlingenraad gevormd door de volgende leerlingen:
Safouan Bouzid uit groep 5a
Azra Hassan uit groep 5b
Yuseyra Inan uit groep 6a
Sara Akrouh uit groep 6b
Siham Abdullahi groep 7
Lina Elgalbzori uit groep 8a
Khadija Boughaba uit groep 8b