Leerlingenraad

Op onze school is een leerlingenraad geïnstalleerd. Uit de groepen 5 tot en met 8 wordt elk schooljaar een leerling gekozen die de belangen van de groep wil behartigen. De leerlingenraad maakt een schriftelijk verslag van elke vergadering. Zowel voor als na de vergadering overleggen de leerlingen van de leerlingenraad met hun eigen groep. De leerlingenraad wordt voorgezeten door de  directeur.