Leerlingenraad

Op onze school is een leerlingenraad geïnstalleerd. Uit de groepen 5 tot en met 8 wordt elk schooljaar een leerling gekozen die de belangen van de groep wil behartigen. De leerlingenraad vergadert minimaal vijf keer per schooljaar en van het elke vergadering wordt een schriftelijk verslag gemaakt.  Zowel voor als na de vergadering overleggen de leerlingen van de leerlingenraad met hun eigen groep. De leerlingenraad wordt voorgezeten door de  directeur. 

Belangrijke uitgangspunten zijn:
- de leerlingen een volwaardige inbreng geven op school.
- de leerlingen inspraak geven.
- de leerlingen laten ervaren wat realistisch en haalbaar is.
- de betrokkenheid van de leerlingen vergroten.
 
Zaken waarover de leerlingenraad o.a. advies over mag uitbrengen zijn:
- het gebruik en inrichting van de schoolpleinen en het gebruik van het schoolgebouw.
- advies bij de organisatie van de schoolreisjes.
- bevindingen bij gebruik van lesmethoden.
 
Dit schooljaar wordt de leerlingenraad gevormd door de volgende leerlingen:
 
Groep 5A           : Farah
Groep 5B           : Soumaya
Groep 6A           : Ayah
Groep 6B           : Kerem
Groep 7A           : Kassem
Groep 7B           : Abdelrahman
Groep 8A           : Soumia

Groep 8B              : Imane