Gebruik schoolplein na schooltijd

24-04-2018
Asalam alaikoem,

Beste ouders,

Ons schoolplein wordt buiten schooltijden veel gebruikt door kinderen uit de buurt.
Het is fijn om te zien dat de kinderen hier graag spelen.

We willen dat het schoolplein ook voor onze leerlingen schoon en bruikbaar blijft.
Daarom is het erg belangrijk dat het schoolplein netjes achter wordt gelaten.
Natuurlijk kunnen onze leerlingen hier ook het goede voorbeeld geven.

Wij bespreken het gebruik van het plein regelmatig met onze leerlingen.
We willen u vragen hier ook met uw kind over de praten, met name als uw kind NA SCHOOLTIJD gebruik maakt van het plein.

Wilt u rekening houden met de volgende afspraken?

- Gooi afval in de afvalbak op het plein. Deze afvalbakken worden twee keer per week door de gemeente geleegd.
- Is de afvalbak vol? Neem het afval mee naar huis en gooi het daar weg. (En niet achter de betonnen afscheiding!)
- Gebruik de voetbal in het panna-kooitje! Schop de bal niet tegen de ramen van de lokalen aan.
- Ga netjes met de speeltoestellen om. Dus speel, klim, klauter, duikel en glijd. Tekenen en krassen met een scherp voorwerp hoort daar niet bij.
- De speeltoestellen op het kleuterplein mogen niet gebruikt worden. De zandbak dient afgedekt te blijven.

Veel leerlingen beweren dat zij na kwart over 3 op het plein mogen blijven spelen.
Wij sturen de leerlingen altijd eerst na huis. Vanaf 15.45 uur mogen de leerlingen, onder de verantwoordelijkheid van ouders, weer op het plein spelen.

Houd u ook een extra oogje in het zeil als uw kind op het plein speelt?

Samen zorgen we ervoor dat ons schoolplein een fijne speelplek is en blijft.