Zorgplan

Als we spreken over zorg, dan bedoelen we dat in de breedste zin van het woord. 
Alle kinderen hebben op een bepaalde manier behoefte aan zorg. Zorg kan zijn voor kinderen die meer aandacht, een andere vorm van instructie of meer leertijd nodig hebben. Het kan echter ook gaan om kinderen die juist meer aankunnen dan de gemiddelde leerling of om kinderen die wat extra's kunnen gebruiken op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling.

De manier hoe de zorg bij ons op school wordt vormgegeven kunt u nalezen in ons zorgplan.

ZORGPLAN AN NOER.pdf