Ouderraad

De ouderraad heeft een signalerende en uitvoerende functie, waarbij zij optreedt namens ouders en in nauwe samenwerking met het team en de directeur. Daarbij wordt het gezamenlijk belang van de leerlingen, de ouders en de leden van het team gediend. 

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:
-De betrokkenheid van de ouders bij de school vergroten.
-Het behartigen van de belangen van onze leerlingen.
-Het organiseren van verschillende activiteiten op school.
-Zorgen voor een goede sfeer op de school.
-Het innen, beheren en inzetten van de vrijwillige ouderbijdrage. 
 

De ouderraad heeft een signalerende en uitvoerende functie, waarbij zij optreedt namens ouders en in nauwe samenwerking met het team en de directeur. Daarbij wordt het gezamenlijk belang van leerlingen, de ouders en de leden van het team gediend.

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:

  • De betrokkenheid van de ouders bij de school vergroten
  • Het behartigen van de belangen van onze kinderen
  • Het organiseren van excursies en verschillende activiteiten op school
  • Zorgen voor een goede sfeer op de school
  • Het innen, beheren en inzetten van de vrijwillige ouderbijdrage

Het onderwijs is gratis. Er wordt geen schoolgeld betaald. Wel vraagt de ouderraad jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage voor het organiseren van allerlei activiteiten, zoals een excursie, het vieren van Eid-ul-Fitr, Eid-ul-Adha en sport- en speldagen.  De vrijwillige ouderbijdrage wordt door de ouderraad zelf geïnd en bedraagt € 15,- per kind per schooljaar.
Voor het schoolreisje en het schoolkamp vragen we aan ouders een aparte bijdrage.

De ouderraad wordt vertegenwoordigd door de volgende personen:

Mw. H. El Amriti (voorzitter)
Mw. F.  Fennich (penningsmeester) 
Mw. I. Elgalbzori (secretaris)  

De ouderraad is te bereiken via ouderraad@annoer.nl