Klachtenregeling


Het kan onverhoopt gebeuren dat ouders een klacht hebben over de school. We hopen dan dat ouders die met een klacht zitten altijd met de school in gesprek willen gaan om een oplossing te vinden. Wij zullen als school een klacht altijd serieus nemen en doen wat in ons vermogen ligt om de klacht bij ouders weg te nemen.

Mocht u toch nog met een klacht blijven zitten dan adviseren wij u de klachtenregeling te lezen. Het bestuur van Stichting Islamitische Scholen Rijn en Gouwe heeft de klachtenregeling opgesteld.

Deze kunt u downloaden via onderstaande link:

Klachtenregeling onderwijs SISR.pdf