Schoolgids 2023-2024In de schoolgids vindt u antwoord op de meest gestelde vragen en leest u over de school (cultuur).

Het is belangrijk dat ouders bewust kiezen voor een school. Naast dat het kind zich veilig en vertrouwd moet voelen op school om goed tot leren te komen, is het ook essentieel dat ouders vertrouwen in de school en het team hebben. Alleen op die manier kan er een educatief partnerschap tussen school en ouders bestaan.
Ouders die reeds voor An Noer hebben gekozen deden dit vanwege de identiteit en het goede onderwijs dat wij geven. U leest hierover meer verderop in deze schoolgids.

Ieder gezin krijgt de digitale versie van onze schoolgids aan het begin van het jaar toegestuurd.  
U kunt de schoolgids ook digitaal raadplegen. Zie hiervoor onderstaande link.

Schoolgids An Noer 2023-2024.pdf