Wachtlijsten

Wachtlijsten

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 hanteert An Noer een wachtlijst voor groep 1/2. Om de kwaliteit van ons onderwijs en de veiligheid van onze leerlingen te waarborgen, streven wij binnen de gehele school naar een maximale groepsgrootte van 25 leerlingen. 
Voor het schooljaar 2019-2020 is het helaas niet meer mogelijk om uw kind in te schrijven voor de groepen 1/2. 
Wel is het mogelijk om uw kind op de wachtlijst te plaatsen voor het schooljaar 2020-2021. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met de directeur. 
In zeer uitzonderlijke gevallen kan de directeur, na toestemming van het bestuur, besluiten om af te wijken van de procedure.