Wachtlijsten

Wachtlijsten

An Noer hanteert een wachtlijst voor de inschrijving van nieuwe leerlingen. Om de kwaliteit van ons onderwijs en de veiligheid van onze leerlingen te waarborgen, streven wij binnen de gehele school naar een maximale groepsgrootte van 25 leerlingen. 
Voor het schooljaar 2020-2021 is het helaas niet meer mogelijk om uw kind in te schrijven.
Wel is het mogelijk om uw kind op de wachtlijst te plaatsen voor het schooljaar 2020-2021. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met de directeur. 
In zeer uitzonderlijke gevallen kan de directeur, na toestemming van het bestuur, besluiten om af te wijken van de procedure.