Wachtlijsten

Op An Noer streven we ernaar om onze leerlingen het beste onderwijs te geven. Gezien de hoge schoolweging zien wij het als een maatschappelijke taak om bij te dragen aan goed onderwijs. Hierbij kijken we jaarlijks kritisch naar de zorgzwaarte van onze groepen en de specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingen. 

Om de kwaliteit van ons onderwijs en de veiligheid van onze leerlingen te waarborgen, streven wij binnen de gehele school naar een maximale groepsgrootte van 25 leerlingen. Daarom hanteren we voor alle leerjaren wachtlijsten.

Voor het schooljaar 2022-2023 en het schooljaar 2023-2024 is het helaas niet meer mogelijk om uw kind in te schrijven of op de wachtlijst te plaatsen. De school hanteert een voorrangsregeling voor broertjes en zusjes. 
Wel is het nog mogelijk om uw kind op de wachtlijst te plaatsen voor het schooljaar 2024-2025. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met de directeur. 

In zeer uitzonderlijke gevallen kan de directeur, na toestemming van het bestuur, besluiten om af te wijken van de procedure.