Team

Wie werken er in de school?

De leukste en gezelligste teamleden werken natuurlijk op An Noer.
Allemaal verschillend maar met hetzelfde doel voor ogen: Goed onderwijs voor ieder kind! 

Groepsleerkrachten
De groepsleerkrachten werken voor en met de leerlingen en zijn de spil bij de uitvoering van het onderwijsprogramma, de signalering, de bewaking van de islamitische waarden en normen en het contact met de ouders of verzorgers. Naast hun lesgevende taak hebben sommige groepsleerkrachten nog andere functies, bijvoorbeeld gedragsspecialist,  taalcoördinator, rekencoördinator, onder-, midden-, en bovenbouwcoördinator.
We streven ernaar om per groep niet meer dan twee vaste groepsleerkrachten in te zetten.
 
Intern Begeleider
Niet alle kinderen leren in hetzelfde tempo. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. De organisatie van de leerlingenzorg is in handen van de intern begeleider. De intern begeleider ondersteunt en adviseert de groepsleerkrachten en begeleidt of initieert zorggesprekken.
 
Directeur
De directeur heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen de school.
 
Vakleerkracht godsdienst
De godsdienstleerkrachten verzorgen de godsdienstlessen in de groepen 1 t/m 8.
 
Remedial teacher/ Orthopedagoog
De school beschikt over een remedial teacher, tevens taalspecialist. Zij ondersteunt leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van taal, spelling en rekenen.
De orthopedagoog, die twee keer per week aanwezig is, begeleidt leerlingen met specifieke behoeften op sociaal emotioneel gebied, gedrag en executieve functies.
 
Vakleerkracht gymnastiek
Bewegingsonderwijs voor de leerlingen van groep 3 tot en met 8 wordt één maal per week gegeven door een vakleerkracht. 
 
Onderwijsassistente
Op An Noer zijn er onderwijsassistentes voor de groepen ½ en 3. Zij   verrichten voornamelijk onderwijsondersteunende activiteiten in de groepen.
 
ICT-coördinator
De ICT-medewerker  draagt zorg voor het computernetwerk en zorgt ervoor dat storingen snel verholpen worden. Daarnaast  staat ze alle collega's bij met raad en daad. 
 
Conciërge
De school heeft een conciërge. De conciërge verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals koffie zetten, hand- en spandiensten verlenen aan het team, kopieerwerk, dagelijkse controle en schoonmaak van toiletten en wastafels, de was, pleinwacht en kleine onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw.
 
Schoonmaakbedrijf
Een professioneel schoonmaakbedrijf verricht de  schoonmaakwerkzaamheden in de school.
 
Stagiaires
Om een nieuwe generatie goede leerkrachten op te leiden zijn er jaarlijks meerdere
stagiaires aan school verbonden. Zij werken onder toezicht van een groepsleerkracht en zijn in periodes van enkele weken tot een half jaar aan een groep verbonden.  Wij bieden stageplekken aan MBO en HBO studenten. Ook bieden wij stageplekken aan LIO-ers (leerkrachten in opleiding). Zij geven zelfstandig les onder toezicht van de groepsleerkracht. 
De directeur is de contactpersoon voor alle stagiaires. De school is door ECABO en Calibris tevens gecertificeerd om leerlingen vanuit o.a. het MBO een stageplaats te bieden.
 
  Samenstelling team
 
Juf Sanaa El Boutaybi Directeur ma t/m vr
Juf Fatima Boubkari Intern begeleider groep 1 t/m 4 - BHV ma, di, wo en do
Juf Milfed Ameziane Intern begeleider groep 5 t/m 8 - BHV wo, do, vr
     
     
Juf Nafissa El Masoudi
Juf Zohra Moumi
Leerkracht groep 1/2a
Leerkracht groep 1/2a - gedragsspecialist
ma t/m do
vr
Juf Ingrid Kuijf
Juf Zohra Moumi
Leerkracht groep 1/2b
Leerkracht groep 1/2b - gedragsspecialist
ma, di, wo, vr
do
Juf Samira El Boutaybi Leerkracht groep 1/2c ma t/m vr
Juf Esra Aksoy Leerkracht groep 1/2d - BHV ma t/m vr
Juf Zehra Kara Leerkracht groep 3
 
ma t/m vr
Juf Linda van Eck Leerkracht groep 4a - BHV ma t/m vr
Juf Joska Munting-Hendriks Leerkracht groep 4b ma t/m vr
Juf Hatice Yildiz Leerkracht groep 5a ma t/m vr
Juf Souad El Moudden
Juf Ayse Kocak
Leerkracht groep 5b - rekencoördinator
Leerkracht groep 5b
ma, di, do, vr       wo  
Juf Sherida Ashraf Leerkracht groep 6a ma t/m vr
Juf Hayat Bokzini
Juf Songül Inan-Kus
Leerkracht groep 6b
Leerkracht groep 6b
ma, di en do
wo en vr
Juf Kezban Telli-Dogan Leerkracht groep 7a - BHV ma t/m vr
Juf Yvonne Algera  Leerkracht groep 7b - rekencoördinator ma t/m vr
Juf Saskia  van der Gaag Leerkracht groep 8
 
ma t/m vr
Juf Yamina Daghbach Vakleerkracht godsdienst - vertrouwenspersoon ma, di, wo, vr
Meester Nour Din Acherrat Vakleerkracht godsdienst - vertrouwenspersoon ma, vr
Juf Naomi Degen Vakleerkracht gymnastiek ma, di
Juf Colinda Groenendijk Vakleerkracht Engels gr. 5 t/m 8 do
Juf Michelle Slootweg Orthopedagoge - remedial teacher do en vr
Juf Peggy Schreuder Taalspecialist - remedial teacher di en wo
Juf Lynn Benita Onderwijsassistente onderbouw ma t/m do
Juf Hawa Ulker Onderwijsassistente onderbouw ma t/m wo
Juf Oumaima El Bekkaoui Onderwijsassistente middenbouw wo
Juf Marieke Postma Onderwijsassistente middenbouw di, do
Juf Lucia Khouakhi ICT-coördinator - BHV di, wo, do
Meester Ossama El Essawy  Conciërge - BHV ma t/m vr