An Noer - info 40

12-07-2019
- Afscheid groepen 8
- Wenmiddag maandag 15 juli
- Entreetoets-gesprekken groep 7
- Rapporten
Asalam alaikoem.

Beste ouders/verzorgers,

Afscheid groep 8
Op woensdag- en donderdagavond hebben de leerlingen van de groepen 8A en 8B afscheid genomen van An Noer.
Tijdens deze avonden waren de ouders, veel familieleden, teamleden, ouderraadleden en bestuursleden aanwezig.
De leerlingen voerden een toneelstuk op met de titel 'Groep 8 aan het werk':
'De leerlingen komen vol energie en enthousiasme op school, maar daar aangekomen hangt er een briefje aan de deur.
De leerkracht is ziek en ze worden in de aula verwacht.
De directeur meldt de leerlingen dat er nergens meer een invaller te vinden is en dat hij ontzettend zijn best gaat doen om een oplossing te vinden.
Terwijl de directeur bedenkt hoe hij een hele groep gaat opvangen komen ouders met de oplossing.
De leerlingen van groep 8 gaan een tijdje stagelopen bij bedrijven van ouders uit de school.
Na een dagje bellen hebben ze voor elke leerling een stageplaats gevonden passend bij de interesses, vaardigheden en toekomstdromen.'

Ondanks de zenuwen bleven de leerlingen goed in hun rol en lieten zij zich niet afleiden.
Ook het zingen van de liedjes ging over een leien dakje.  
De afscheidsavond werd afgesloten met een woordje van juf Peggy en juf Yamina.
Juf Kezban en juf Saskia droegen een gedicht voor.
Iedere leerling kwam in het gedicht aan bod.
U kunt zich voorstellen dat de leerlingen en de juffen het niet droog hielden.  
Daarnaast kregen de leerlingen een afscheidscadeau van de school.
Naast het getuigschrift en de schoolverlatersfoto, kreeg iedere leerling een gebedskleed met zijn/haar eigen naam.
Vandaag nemen de leerlingen afscheid van de leerlingen van An Noer.
Na een gezellige ochtend midgetgolfen zullen de leerlingen aan het eind van de ochtend door alle leerlingen van de school uitgezwaaid worden. We zullen het vast niet droog kunnen houden.

Lieve leerlingen van groep 8,
Veel van jullie kwamen An Noer binnen in groep 1.
Nu is het tijd om afscheid te nemen en een nieuwe stap te zetten.
An Noer heeft jullie de basis meegegeven. Het is aan jullie om hierop verder te bouwen.
Zorg ervoor dat je bij iedere keuze die je maakt, iedere beslissing die je neemt,
's avonds in de spiegel kunt kijken en kunt zeggen:
'Ik ben trots op mijn geloof, mijn identiteit, mijn talenten, mijn woorden en mijn daden.
Ik ben trots op mezelf en ik weet dat mijn ouders dat ook zijn'.
Lieve leerling van groep 8, heel veel succes voor de toekomst!


Wenmiddag maandag 15 juli
Op maandagmiddag zullen de leerlingen in het nieuwe lokaal bij de nieuwe leerkracht gaan wennen.
Ze zullen aan de hand van een leuke activiteit kennismaken met de nieuwe leerkracht.
Voor groep 6B is dat anders...zij verhuizen naar het lokaal van groep 7 maar juf Yvonne gaat gewoon met ze mee.
Zij boffen dat zij een juf krijgen die de leerlingen al goed kent.
De leerlingen van de groepen 1 blijven in hun eigen groep.
We wensen de leerlingen veel plezier tijdens de wenmiddag.

Entreetoets-gesprekken groep 7
Op dinsdag worden de resultaten van de entreetoets van groep 7 met de ouders en de leerlingen besproken.
De leerlingen van groep 7 zijn die dag gewoon op school onder leiding van juf Kezban.
De gesprekken vinden plaats in het lokaal van groep 8B.
Juf Sherida, juf Anneke en juf Saskia zullen bij dit gesprek aanwezig zijn.
We waarderen het als u op tijd aanwezig bent.

Rapporten
Uw kind krijgt op dinsdag het rapport mee. 
Er zit een belangrijke brief bij het rapport.
Deze brief gaat over de aangepaste Cito-scores.
Lees deze brief daarom goed door. Dit geldt natuurlijk ook voor het rapport.
Voor vragen kunt u bij de leerkracht of de intern begeleiders terecht.
Het rapport levert u na de zomervakantie in de eerste schoolweek weer in bij de nieuwe leerkracht.

Nog één schoolweek te gaan. 
Er staan leuke groepsactiviteiten gepland om het schooljaar gezellig af te sluiten. 
We wensen iedereen veel plezier en een hele fijne tijd.

Fijn weekend!

Namens het team van An Noer