Laatste An Noer info van schooljaar 2018-2019

18-07-2019
Asalaam alaikoem,

Beste ouders/verzorgers,

Het einde van het schooljaar is in zicht.
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.
Het is een mooi, opbrengstvol jaar geweest.
De teamleden hebben (weer) hun uiterste best gedaan om de leerlingen een flink aantal stappen verder in hun ontwikkeling te brengen.
En dat hebben ze niet alleen gedaan: met de betrokkenheid en de inzet van de ouders hebben we mooie resultaten kunnen boeken. Ook voor aankomend schooljaar hopen we op de inzet en de betrokkenheid van onze ouders te kunnen rekenen.

We willen u vragen rekening te houden met de volgende aandachtspunten:

- Donderdag 18 juli is de laatste schooldag voor de leerlingen.
Haalt u uw kind om 15.00 uur op? We staan met de groepen op het plein om het schooljaar uit te luiden.
- De zomervakantie duurt tot vrijdag 30 augustus.
We verwachten alle leerlingen op maandag 2 september om 08.20 uur op school.
- Uw kind heeft op dinsdag zijn/haar rapport gekregen.
Bewaar het rapport, na inzage en ondertekening, goed.
Het rapport dient uw kind in de eerste schoolweek weer in te leveren.
- Het Kinderzwerfboekstation is vandaag aangevuld met nieuwe leesboeken.
Vergeet niet langs het station te lopen om een boek mee te nemen. Laat uw kind in de vakantie vooral veel lezen.
- Bij meester Ossama liggen heel veel 'verloren voorwerpen'.
Gymkleding, gymschoenen, jassen, spijkerjassen, truien, t-shirts en nog veel meer.
Loop morgen even langs de tafel om te kijken of er iets van uw kind tussen ligt.
Alles wat blijft liggen, gaat naar de kledingcontainer.

Wij wensen iedereen een heerlijke, zonnige, ontspannen en rustige vakantie toe.

Met vriendelijke groet,

Namens het team van An Noer