An Noer-info 3

20-09-2019
- Informatieavonden
- Schoolbrengweek
- Studiedag Coöperatieve leerstrategieën level 3

Asalam alaikoem,

Beste ouders/verzorgers,

Informatieavonden
Wat fijn dat de informatieavond van de groepen 3 t/m 8 zo goed is bezocht.
De ouders hebben informatie gekregen over de gang van zaken in de groep.
Ook konden de ouders vragen stellen en de boeken van verschillende vakgebieden bekijken.
We zijn blij met zo'n goede opkomst. Dat betekent dat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind.

De informatieavond van de groepen 1-2 op maandag is helaas minder goed bezocht dan de avond op dinsdag.
Voor volgend schooljaar bekijken we of er andere mogelijkheden zijn om de ouders van de groepen 1-2 te informeren.
Misschien heeft u als ouder een goed idee. Dan horen we dat natuurlijk graag.
Voor alle ouders die er wel waren: bedankt voor uw aanwezigheid!

Schoolbrengweek
Afgelopen maandag is de Schoolbrengweek van School Op Seef begonnen.
En hoe! Het heeft de hele ochtend geregend. Toch zijn er veel kinderen fietsend of lopend naar school gekomen.
En ook een aantal leerkrachten heeft zich niet door de regen laten weerhouden.
Juf Joska kwam zelfs op de fiets! Ze heeft er maar liefst een uur en een kwartier over gedaan om de school te bereiken.

Door de week heen hebben we gezien dat er vooral veel kinderen lopend naar school komen, samen met hun ouders.
In de hogere klassen komen de kinderen wel meer op de fiets en dat is maar goed ook.
Want over een aantal jaar gaan deze kinderen naar de middelbare school en hoe vroeger zij leren om veilig te fietsen, hoe beter.

Niet alleen hiervoor is deze Schoolbrengweek belangrijk.
Ook moeten we steeds meer gaan beseffen dat het breng en haal gedrag beter kan.
Hoe minder auto’s rondom de school rijden hoe beter en veiliger.

In de groepen zijn ook extra verkeerslessen gegeven, hier en daar met mooie knutselwerken als resultaat.
We hopen, dat ook de rest van het jaar zoveel mogelijk kinderen met de fiets of lopend naar school komen.
Nu al veel complimenten voor de kinderen die dat al wel doen!

Studiedag Coöperatieve leerstrategieën level 3
De jaarlijkse jaarmarkt is voor de leerlingen een vrije dag.
Maar voor de leerkrachten van An Noer niet.
Marije Heijdenrijk verzorgde op woensdag 18 september de studiedag over Coöperatieve leerstrategieën.
Door coöperatief te leren  worden alle leerlingen uitgedaagd om deel te nemen aan een opdracht.
De uitvoering gebeurt in teams. Daarom zitten alle leerlingen in groepjes van drie of vier leerlingen.
Iedere leerling heeft zo een schouder- en een oogmaatje: maatjes die samen een opdracht uit kunnen voeren waarin beide leerlingen gelijke deelname hebben. Ongeacht de behoeften van het kind! Iedereen doet mee.
Op deze manier is iedereen waarneembaar actief en is het succes van de ene leerling gekoppeld aan het succes van de ander. Er zijn verschillende activiteiten (structuren) die de leerkracht in kan zetten tijdens de lessen om de leerlingen coöperatief te laten leren. Tijdens de studiedag worden deze structuren geoefend.
De leerkrachten worden hier in de praktijk ook op gecoacht door een coach die in de klas komt meekijken.
Door deze structuren, team- en klasbouwers in te zetten, stimuleren we het positieve groepsklimaat en het gestructureerd samenwerken.