An Noer - info 4

27-09-2019
- Schoolfruit
- Thema-afsluiting onderbouw
- Vrije middag groep 8
- Voorleeskanjers gezocht!
- Stagiaire Esra in groep 6A
- Juf Marieke in groep 3
- Ziekmeldingen via het Ouderportaal
Asalam alaikoem,

Beste ouders/verzorgers, 

Schoolfruit 
Ook dit jaar zijn we ingeloot om deel te nemen aan het Schoolfruit-project.
Met het project ontvangt de school 20 weken lang fruit en groente voor alle leerlingen. 
De levering van drie stuks fruit of groente start in de week van 29 oktober en loopt tot en met 15 april. 
Het fruit/groente is een extraatje voor uw kind en wordt 's middags uitgedeeld.
Het vervangt dus niet het fruitmoment rond 10.00 uur.
Daarvoor dienen ouders nog zelf groente of fruit mee te geven.
Het is de bedoeling dat uw kind het schoolfruit op school opeet. 
Dit stimuleert kinderen om samen fruit en groente te eten in de klas.
De leerkracht zal de leerlingen stimuleren om het fruit/groente te proeven.
Als uw kind het echt niet lust, krijgt uw kind het mee naar huis. 
Heeft een kind een allergie voor bepaalde fruit- of groentesoorten?
Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de leerkracht van uw kind.

Thema-afsluiting onderbouw
Afgelopen woensdag werd het eerste Kleuterpleinthema samen afgesloten.
Veel ouders hebben tijd vrijgemaakt om aanwezig te zijn.
In groep 1/2B waren bijna alle ouders aanwezig.
Na een activiteit in de kring, gingen de kleuters met hun ouders uiteen om aan tafel een knutselactiviteit uit te voeren.
De kleuters, maar ook de ouders, namen de opdracht erg serieus. Er werd wat afgeknipt en geplakt.
En het resultaat mocht er wezen!
Betrokken ouders leveren hun kinderen veel voordelen op.
De onderwijskansen van uw kind worden er aanzienlijk door verbeterd.
Ouders en school hebben namelijk hetzelfde belang: het welbevinden en de ontwikkeling van het kind.
En daar doen we het voor!

Vrije middag groep 8
Groep 8 is op woensdag 2 oktober na 12.00 uur vrij.
Juf Saskia bezoekt een voorlichtingsbijeenkomst over de procedures van het voortgezet onderwijs.
We zien de leerlingen op donderdag 3 oktober weer op school.

Voorleeskanjers gezocht!
Onze kleuters zijn op zoek naar Voorleeskanjers!
Bent u bereid om:
- één keer in de twee weken op donderdagochtend voor te lezen aan de liefste kinderen van de school?
- in alle kleutergroepen een kwartiertje voor te lezen aan een groepje van ongeveer 4 a 5 leerlingen?
- gratis en voor niets 'hassanaats' te verdienen?
Dan is dit uw kans!
Geef u zo snel mogelijk op bij juf Fatima, onderbouwcoördinator. Zij kan u hier meer informatie over geven.

Stagiaire Esra in groep 6A
Met ingang van maandag 30 september start juf Esra, PABO-stagiaire, haar stage in groep 6A onder begeleiding van juf Sherida. Juf Esra zal iedere maandag stage lopen en haar stage duurt tot eind januari 2020. We wensen juf Esra een leerzame tijd toe op An Noer.

Juf Marieke in groep 3
Met ingang van dinsdag 1 oktober start juf Marieke in groep 3. Zij zal op de dinsdag en donderdag ondersteuning bieden in de groep. Juf Marieke heeft op andere scholen ervaring opgedaan in groep 3. Daarnaast studeert zij aan de PABO van Hogeschool Leiden. Ook juf Marieke wensen we veel plezier op An Noer.

Ziekmeldingen via het Ouderportaal
Is uw kind ziek? Of afwezig in verband met een doktersafspraak?
Geef dit dan voor 08.00 uur door via 'absenties en verlof' in het Ouderportaal.
Telefonisch een absentie doorgeven, heeft niet de voorkeur.
De leerkracht kijkt iedere ochtend voor 08.10 uur in het Ouderportaal.
Als u de melding na 08.10 uur plaats, kan het zijn dat de leerkracht de melding niet meer ziet.
We moeten echter altijd weten waar uw kind is. We rekenen op uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Namens het team van An Noer