An Noer - info 5

04-10-2019
Asalam alaikoem,

Beste ouders/verzorgers,

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek (KBW) is op woensdag 3 oktober van start gegaan.
Het thema van de KBW is Op reis...
De leerkrachten hebben op de eerste dag allemaal een koffertje met inhoud meegenomen.
Het koffertje bevatte onder andere voorwerpen die de leerkracht ooit van een reis mee naar huis had genomen.
Maar ook voorwerpen die voor de leerkracht onmisbaar zijn als zij op reis gaat.
De leerkrachten lezen natuurlijk regelmatig voor in hun eigen groep.
Maar hoe leuk is het als er een andere juf komt voorlezen!
Zo mocht juf Saskia naar groep 1/2A. 
De kleuters hingen tijdens het verhaal aan haar lippen. Zou juf Saskia misschien ook geschikt zijn als kleuterjuf?
Juf Linda las voor in groep 8. En ook daar waren de leerlingen uitermate nieuwsgierig naar het einde van het verhaal.
Ook juf Esra bezocht een hogere groep: 6B.
En juf Hatice las voor in een bekende groep. Zij werd hartelijk onthaald door de leerlingen van groep 6A.
Juf Kezban bezocht groep 1/2C waar ze het Prentenboek van de Kinderboekenweek voorlas: Andre het astronautje op zoek naar Laika. Juf Kezban vond de kleuters heel lief, maar was wel erg blij toen ze weer terug mocht naar haar eigen schatten in groep 7A.
In ieder groep ligt een nieuw boek waar de leerkracht iedere dag uit voorleest.
Ook is er een lesbrief bij het boek waar leuke activiteiten in staan en die de leerkracht samen met de leerlingen uitvoert.
Er staan echter nog meer leuke activiteiten gepland om de leesmotivatie van de leerlingen te vergroten.
Ook het Kinderboekenweekgeschenk 'Haaientanden' werd door juf Peggy in de school verstopt.
De opdracht was dat de leerlingen het boek moesten zoeken.
Juf Joska, altijd in voor een spelletje, had daar natuurlijk wel oren naar en greep haar kans om samen met haar leerlingen het boek boven water te krijgen. Waar het boek verstopt lag... dat kunt u aan juf Joska vragen.

Thuis kunt u ook veel doen om uw kind te stimuleren vooral meer te lezen.
Hieronder volgen een aantal tips.

___________________________________________________________________________________________Kies samen een leuk boek uit en lees uw kind voor.
Maak het verhaal levendig zodat het spannend is om naar te luisteren.
De volgende vragen kunnen gesteld worden:Jij: Wat zou jij doen? Wat zou jij zeggen? Wat zou jij voelen?Je vrienden, vader/moeder: Hoe zouden zij reageren? Wat zouden zij doen? Wat zouden zij zeggen of doen?Wat denken we nu over de hoofdpersoon of onderwerp van het verhaal: Waarom zou hij/zij dat doen? Hoe zou het opgelost kunnen worden? Vind je het een logisch verhaal?Hoe kan het anders: Hoe kunnen we het verhaal spannender maken? Hoe kunnen we het verhaal duidelijker maken? Als jij dit verhaal zou schrijven wat zou je dan veranderen?Samen lezenOverleg samen wanneer jullie gaan lezen en kies samen weer een leuk boek uit.
Belangrijk is dat uw kind zelf mag meedenken over wat jullie gaan lezen, zodat de motivatie wordt vergroot.
Lees een tekst of bladzijde uit het boek voor waarbij uw kind meeleest.
Lees op een normaal voorleestempo. Vervolgens kan de tekst of bladzijde samen hardop worden gelezen (koorlezen). Laat daarna de bladzijde nog een keer zelf hardop lezen. Help mee met moeilijke woorden en laat fouten verbeteren.Om de beurt 1 zinKies weer samen een moment uit wanneer jullie gaan lezen. Pak een leuk boek en lees om de beurt een zin. Hierdoor oefent uw kind het lezen van punten én krijgt het van u het juiste voorbeeld (vloeiend en vlot lezen).Zelf hardop lezenLaat uw kind zelf een tekst lezen of in een zelf uitgekozen leesboek.
Help uw kind mee met het lezen van moeilijke woorden.
Spreek samen af wat uw kind prettig vindt.
U kunt het eerste stukje van een woord voorzeggen om uw kind op weg te helpen, u kunt het woord voorzeggen of u verdeelt samen het woord in stukjes.
Tip voor fouten; geef uw kind altijd de kans om het woord zelf te verbeteren en verbeter indien nodig aan het eind van een zin.HerhalenDoor een bladzijde herhaald te lezen kan uw kind oefenen met het vloeiend en vlot lezen.
Dit kan op twee manieren:
1. U leest de bladzijde eerst voor, daarna leest uw kind de bladzijde twee keer.
2. Uw kind leest direct zelf de bladzijde twee keer.
Bespreek eventuele moeilijke woorden vooraf en ook tussen de leesbeurten in nog een keer.Met deze Schijf van vijf oefent u samen met uw kind op een goede en afwisselende manier met lezen.
Met deze werkwijze krijgt uw kind het juiste voorbeeld en ontstaan er goede woordbeelden.
Dit bevordert het automatiseren van het leesproces.Veel succes en vooral veel leesplezier