RIVM-richtlijnen coronavirus op school

10-03-2020
Asalam alaikoem, 

Beste ouders/ verzorgers,

Sinds de uitbraak van het Corona-virus volgen wij op onze scholen de richtlijnen van het RIVM nauwgezet op.
Gisterenavond is er een nieuwe richtlijn bij gekomen: geen handen schudden.
Omdat wij als school de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers belangrijk vinden, hebben de leerkrachten vorige week al aangegeven dat er geen handen meer geschud worden. 
Zowel de leerlingen als de leerkrachten hebben in overleg met elkaar afgestemd op welke manier er iedere morgen gegroet wordt. 

De geldende RIVM-richtlijnen op onze school zijn nu als volgt:

•             Was je handen regelmatig

•             Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

•             Gebruik papieren zakdoekjes

•             Geen handen schudden

Ik wil u vriendelijk verzoeken deze richtlijnen ook met uw zoon of dochter te bespreken.

Mocht u vragen hebben over deze of andere maatregelen rondom het Corona-virus, dan kunt u daarvoor in eerste instantie terecht op de site van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Ziek zijn is voor velen geen pretje. Echter wordt ons vanuit Islamitisch perspectief aangeraden ook tijdens ziekte optimistisch te blijven en hoop en vertrouwen te hebben in onze Schepper en Genezer. Wij vragen aan Allah swt. om welzijn in dit leven en in het Hiernamaals. Amien!  

Met vriendelijke groet,

Sanaa El Boutaybi
Directeur