An Noer info 4

18-09-2020
- Informatiefilmpjes
- Kennismakingsgesprekken
- Nieuwe taal- en spellingmethode STAAL
- Weerbaarheidstraining groepen 7
- Samenwerking Al Qalam - An Noer
- Kinderen ophalen na schooltijd - HERHALING
Asalam alaikoem, 

Beste ouders/ verzorgers,

Bijgaand wederom de nieuwsbrief van deze week. Veel leesplezier!

Informatiefilmpjes
De informatiefilmpjes worden begin aankomende week op het ouderportaal geplaatst. De leerkrachten hebben hun uiterste best gedaan om een duidelijk filmpje te maken. U mag best weten dat dat veel tijd heeft gekost: dat heeft er ook mee te maken dat onze leerkrachten niet snel tevreden zijn. Sommige filmpjes 'moesten' wel vier keer opnieuw. We hopen op deze manier een inkijkje te kunnen geven in de groep van uw kind. 

Kennismakingsgesprekken
Heeft u al ingetekend voor een kennismakingsgesprek? Dat kan nog via het ouderprotaal.
De gesprekken starten op maandag 21 september. 
Graag uw aandacht voor de volgende afspraken. 

- Groepen 1/2 t/m 5B voeren gesprekken in het lokaal. Ouders betreden het lokaal via de buitendeur. Andere ouders wachten op de betonnen rand buiten het lokaal. Ouders vertrekken ook via de buitendeur. 
- Groepen 6 t/m 8 voeren gesprekken in de gymzaal. Ouders gebruiken de ingang van de gymzaal.
- De hoofdingang wordt niet gebruikt.
- Alleen leerlingen van de groepen 6 t/m 8 sluiten aan bij de gesprekken. 
- Ouders mogen samen komen.
- Er moet minimaal anderhalve meter afstand gehouden worden. Leerkrachten zetten tafels en stoelen zo neer zodat de afstand gewaarborgd kan worden. 
Indien de ouder klachten heeft, zal er een nieuwe afspraak ingepland wordt. Dat kan ook een telefonische afspraak zijn. 

Nieuwe taal- en spellingmethode STAAL
Ondanks dat we niet ontevreden waren over de vorige taal- en spellingmethode, waren we wel toe aan een nieuwere en meer actuelere taal- en spellingmethode. Na lang wikken en wegen, discussiëren en uitproberen heeft het team voor de zomervakantie gekozen voor de methode STAAL.

Waarom heeft het team van An Noer voor STAAL gekozen?
-  Staal is de eerste methode die spelling en grammatica combineert. De bewezen spellingaanpak van José Schraven is hierbij het uitgangspunt.
- De kinderen doen de eerste twee weken kennis op. In week drie verwerken ze deze kennis in een eigen publicatie of presentatie. Ze gaan écht met taal aan de slag en zo wordt het meer dan een taalles in een schrift. 
- De kinderen werken in Staal met bronnen, teksten en foto’s die ze ook buiten de klas tegen kunnen komen. Ze werken naar een betekenisvol eindproduct toe. Op deze manier maken we het taalonderwijs functioneler en realistischer. 
De methode wordt in de groepen 4 t/m 8 gebruikt. De eerste reacties van de kinderen zijn zeer positief. Het leerlingenmateriaal is zeer aantrekkelijk en ook de levensechte bronnen spreken kinderen erg aan. Vraag uw kind er thuis eens naar! Met de expertise van onze leerkrachten naast het gebruik van de methode streven we ernaar de opbrengsten voor taal en spelling te vergroten. 

Weerbaarheidstraining groepen 7
Dit schooljaar bieden wij onze leerlingen van de groepen 7 een weerbaarheidstraining aan. De weerbaarheidstraining wordt gegeven door een gediplomeerde trainer. De training start op woensdag 23 september en vindt plaats in de speelzaal. De meisjes en de jongens volgen de training los van elkaar en de leerkrachten juf Hatice en juf Yvonne zitten er altijd bij.
De weerbaarheidstraining is een extra onderdeel van ons onderwijs. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat onze leerlingen, naast het uitgebreide, reguliere onderwijsaanbod, ook op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling en weerbaarheid een aanbod krijgen dat aansluit bij hun onderwijsbehoeften en bij de verwachtingen van deze maatschappij. We zijn er daarom ook best trots op dat we onze leerlingen deze uitgebreide en nuttige training kunnen bieden.
De ouders van de groepen 7 hebben hier reeds meer informatie over ontvangen. 

Samenwerking Al Qalam - An Noer
'Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga dan samen'. 
Zoals u van ons gewend bent, nemen wij niet graag genoegen met de standaard, maar streven we altijd naar 'beter'. Het delen van expertise, bijvoorbeeld via intervisie en klassenbezoeken aan elkaar, draagt bij aan de kwaliteitscultuur. Inger Huls, directeur van Al Qalam en juf Sanaa overleggen al regelmatig met elkaar over allerlei schoolzaken. Wij delen gelukkig dezelfde visie en passie voor onze scholen, en dat komt de scholen alleen maar ten goede. Dit schooljaar zullen ook de intern begeleiders intensiever met elkaar samenwerken. Zo vindt er iedere maand een schoolbezoek plaats waarbij de intern begeleiders onder andere vraagstukken bespreken en doelgericht werken aan zorggerelateerde doelen. Op deze manier hopen we de kwaliteitscultuur op beide scholen nog verder te versterken. 

Kinderen ophalen na schooltijd  - HERHALING
Onze complimenten voor onze kleuters en hun ouders! Twee weken geleden hebben we u gevraagd om uw kind niet over het gazon te laten lopen, maar via de aanlooproute. Bij de groepen 1/2  gaat dat nu perfect. 

We zien echter nog teveel kinderen met name uit de groepen 3, 4 en 5 die over de betonnen rand klimmen om naar hun ouders te rennen. Iedere dag staan er minimaal drie personeelsleden op het plein om de leerlingen VIA de aanlooproute naar de ouders te begeleiden. Als u uw kind over het gazon laat lopen/ rennen, dan kunnen wij minder goed overzicht houden en zou de veiligheid van uw kind in het geding kunnen komen. Maak dus aub. duidelijke afspraken met uw kind en laat uw kind via de aanlooproute naar uw kind lopen. We hopen dat we ook deze groepen (en hun ouders) in een van de volgende nieuwsbrieven een compliment kunnen geven. ;)

Heel fijn weekend! Geniet nog even van het mooie weer. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team van An Noer