An Noer info 9

12-11-2021
- Nationale Boomfeestdag - groepen 7
- Huiswerkbeleid
- Godsdienstthema 'Profeet Mohamed v.z.m.h'.
Asalam alaikoem, 

Beste ouders/ verzorgers, 

Nationale Boomfeestdag - groepen 7
Afgelopen woensdag vierden we met alle groepen 7 van Alphen aan den Rijn de Nationale Boomfeestdag.
We hebben een zeer gezellige, leerzame en gelukkig ook een droge Boomfeestdag achter de rug! 

De gezelligheid begon al in de ochtend toen we met een touringcar naar vogelpark Avifauna vervoerd werden.
Onze enthousiaste kinderen kregen er zelfs een 'schoolreis-gevoel' van. Aangekomen in Avifauna gaf burgemeester Liesbeth Spies een toespraak herhaalde ze het belang van bomen.  Hierna hebben we deelgenomen aan maar liefst vier verschillende activiteiten. Zo hebben we gesport, wensen voor een betere wereld bedacht en onze geweldige ideeën voor het plaatsen van nieuwe bomen gepresenteerd. Na deze actieve ochtend en een lekkere lunch, gingen we meteen door naar Park Zegersloot, het nieuwe Prinses Irenebos. Hier werd prinses Irene, samen met haar kinderen en kleinkinderen, feestelijk verwelkomd.
De prinses plantte haar boom en meteen daarna waren de groepen 7 aan de beurt. Samen met alle kinderen van de verschillende basisscholen hebben we maar liefst 700 bomen geplant! In het bos heeft An Noer (de eerste boom in het park) een hele mooie plek gekregen waar wij in totaal 34 bomen mochten planten met de hulp van een – onder de kinderen bekende - You-tuber. De mooie, zelfbedachte wensen hebben we aan de grote boom gehangen. In shaa Allah, zullen deze bomen bijdragen aan het verbeteren van het klimaat en een nieuwe leefruimte bieden aan verschillende vogels en insecten! Als u in het weekend nog een wandeling wil maken, dan raden we u aan om het Prinses Irenebos te bezoeken.
Zo kunt u ook meteen de mooie wensen van onze kinderen lezen! 

Namens de groepen 7,

Juf Hatice en juf Yvonne

Huiswerkbeleid
Onze leerlingen krijgen wekelijks huiswerk. Dit kan schriftelijk of digitaal werk zijn. 
We hanteren een huiswerkbeleid. Het beleid staat in de bijlage. 

We verwachten van ouders dat zij:
- zorgen voor een rustige werkplek waar het kind het huiswerk kan maken.
- aan hun kind vragen of zij huiswerk hebben en hun kind aansturen om het huiswerk te maken/ leren.
- in het ouderportaal bijhouden welk huiswerk er opgegeven is. 
- kijken of het huiswerk gemaakt/ geleerd is. (Nakijken/ verbeteren hoeft niet)
- erop toezien dat digitaal huiswerk gemaakt wordt door het kind waarvoor het bedoeld is.

Godsdienstthema 'Profeet Mohamed v.z.m.h.
Deze week is juf Yamina gestart met één van de mooiste thema's van het jaar: Onze profeet Mohamed v.z.m.h.
De profeet met de beste manieren, het meeste geduld, ons grote voorbeeld en de beste leraar voor de mensheid. 
Juf Yamina heeft ook voor dit thema een mooie nieuwsbrief geschreven die vandaag in het Ouderportaal geplaatst wordt. Om een beeld te krijgen van de inhoud van de lessen is het zeker de moeite waard om de nieuwsbrief te lezen.
Veel leesplezier!