An Noer info 4

09-09-2022
- Schoolbrengweek 12 t/m 16 september
- Coöperatief leren en werken op An Noer
- PABO-student Meryam Lakoudi groep 7A
- Uitnodiging informatieavond onderbouw - 12 september
- Uitnodiging informatieavond groepen 3 t/m 8 - 13 september
 ~Assalamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh~
 
Beste ouders/ verzorgers, 

Schoolbrengweek 12 t/m 16 september
In de week van 12 september doen we mee aan de Landelijke Schoolbrengweek.
Heeft u het bericht van verkeerscoördinator juf Joska al gelezen?
Doe dit dan snel en kom volgende week lopend of op de fiets naar school. (indien mogelijk uiteraard)

Coöperatief leren en werken op An Noer
Al jaren werken wij op An Noer coöperatief. Met deze methodiek dagen we onze kinderen uit om oa. hun mondelinge taalvaardigheid, 
samenwerkings- en luistervaardigheden en sociale competenties te versterken. 
Vorig schooljaar heeft de inspecteur ons gecomplimenteerd met de manier van werken:
Coöperatief leren op onze school is meer dan alleen een opdracht tussendoor, maar zit verweven in de lesdag. 
Het is een belangrijk onderdeel van het klassenmanagement en we versterken in een veilige en vertrouwde setting de maatschappelijke competenties van onze kinderen. Alhamdoulillah. 

Om dit goede resultaat te behouden en te borgen, hebben juf Hatice en juf Linda (CL-coaches) afgelopen week klassenbezoeken afgenomen. 
In de klas zijn leerkrachten gecoacht op een leerstrategie, waarna de uitkomsten plenair in het team zijn besproken. 
Zo houden we met elkaar de kwaliteit van ons onderwijs hoog. 

PABO-student Meryam Lakoudi groep 7A
Dit schooljaar is oud-leerlinge en 4e jaars PABO-studente Meryam Lakoudi op onze school met haar stage gestart. 
Ze heeft zulke goede ervaringen overgehouden aan haar basisschooltijd op An Noer en voor haar was de keuze daarom snel gemaakt: ik word juf!
Onder begeleiding van juf Hatice leert ze op de maandag en dinsdag de fijne kneepjes van het vak. 
Ze geeft les, begeleidt kinderen in kleine groepjes en ondersteunt waar nodig.
Daarnaast doet zij een minor over leesmotivatie en -stimulering. 
Zij mag daarom ook meedenken in de commissie van de Kinderboekenweek. We zijn blij met zo'n bikkel erbij!

We zijn sowieso erg trots op onze oud-leerlingen die hun steentje bijdragen aan de maatschappij, ma sha Allah.
Uiteraard hebben PABO-studentes voor onze school een streepje voor...
Juf Latifa, tevens oud-leerlinge en nu leerkracht van 1/2C, zouden we ook voor geen goud willen missen.
Dus kent u iemand die de PABO doet én bij wil dragen aan Islamitisch en goed onderwijs van onze leerlingen?
Dan graag mailen naar sanaa@annoer.nl, bellen naar school, aanspreken op het plein of even binnenlopen...
Ik maak graag tijd vrij voor de toekomst van morgen. 

Uitnodiging informatieavond onderbouw - dinsdag 13 september 2022
We nodigen u uit voor de informatie-markt van onze liefste kleuters op dinsdag13 september.

Tijdens de 'markt' krijgt u informatie over verschillende vakgebieden:
- Juf Latifa: taal - 1/2C
- Juf Ingrid: rekenen - 1/2B
- Juf Joska: motoriek - speelzaal
- Juf Fatima: sociale vaardigheden - 1/2A
- Juf Yamina: godsdienst

Inloop en uitdelen groepskaartjes: vanaf 18.15 uur
Start: 18.30 uur
Einde: +/- 19.45 uur

Uitnodiging informatieavond groepen 3 t/m 8 - woensdag 14 september 
We nodigen u uit voor de informatieavond van onze groepen 3 t/m 8 op dinsdag 13 september.

De verdeling is als volgt:
- Groepen 3: lokaal 3A
- Groepen 4: lokaal 4A
- Groepen 5: lokaal 5B
- Groep 6: lokaal groep 6
- Groepen 7: lokaal groep 7B
- Groepen 8: atrium

Inloop: vanaf 18.15 uur
Start presentatie: 18.30 uur
Einde presentatie: 19.30 uur
Eventuele kennismaking met andere leerkracht in ander lokaal: t/m 19.45

Tijdens de inforamtieavond heeft u ook de mogelijkheid om overblijfbijdrage en ouderbijdrage bij de leerkracht te voldoen. 
 
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat betrokken ouders een grote rol spelen in de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. 
We vinden het daarom erg belangrijk dat u aanwezig bent.
In sha Allah tot dan!