An Noer info 5

16-09-2022
- Schoolbrengweek 12 t/m 16 september
- Gezocht voor de ouderraad
- Koffieochtend voor moeders...komt u ook ontbijten?
- Gebruik Chromebooks
- Chromebooks mee naar huis
- Heeft u al ingetekend voor het kennismakingsgesprek?
~Assalamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh~

Beste ouders/ verzorgers, 


Schoolbrengweek 12 t/m 16 september
Heel veel ouders en kinderen hebben gehoor gegeven aan onze oproep om afgelopen week op de fiets of lopend naar school te komen. 
Er waren veel minder auto's in de straat en de fietsenrekken stonden vol met fietsen. 
Veel leerlingen hoeven ook maar een paar minuten te fietsen om op school te komen. 
Het is gezonder en goedkoper om te fietsen en kinderen worden zelfstandiger in het verkeer. 

Dat je best van huis naar school kunt fietsen, heeft Sarah Bensaid uit groep 7A afgelopen woensdag wel bewezen. 
Samen met juf Yamina sprong zij om 06:20 uur vanuit Leiden op de fiets en reed binnen 1 uur en 20 minuten naar school. Allahouma bariek!
En na schooltijd fietsten ze ook weer terug naar Leiden. Nu mocht ook Rabia Inan uit groep 5A met juf Yamina op de tandem mee.
Als juf Yamina, Sarah en Rabia naar Leiden kunnen fietsen, dan heeft niemand meer een excuus om niet lopend of fietsend naar school te komen. 
Echte bikkels, ma sha Allah! Benieuwd naar de tandem van juf Yamina? Kijk dan gauw in het fotoalbum. 

Gezocht voor de ouderraad!
Wil je meedoen met de ouderraad? De ouderraad is op zoek naar een secretaris.
Als secretaris zal je verschillende administratieve en organisatorische taken op je nemen.
Dit is onder andere zorgen voor de agenda en notulen van een vergadering, beheren van de mailbox van de ouderraad en stukjes schrijven voor de nieuwsbrief.
De ouderraad bestaat momenteel uit zeven moeders die naast hun drukke bezigheden toch tijd beschikbaar stellen om de ouderraad draaiende te houden. Dit doen wij omdat wij het belangrijk vinden om als ouders betrokken te zijn en de school te ondersteunen.
We geven waar nodig feedback en signalen af, we denken mee en overleggen met de directie.
Ons motto: tijd heb je niet, tijd maak je voor dat wat ertoe doet. Onze kinderen doen ertoe!
Maak jij ook tijd vrij? Wij zien je bericht graag tegemoet.
Je kan mailen naar: ouderraad@annoer.nl

Koffieochtend voor moeders...kom je ook ontbijten?
Het nieuwe schooljaar is van start gegaan en zoals elk jaar houden wij een introductieochtend om (nieuwe) ouders kennis te laten maken met de ouderraad. We vonden het ook wel weer tijd voor een gezellige ontmoeting voor de hulpouders.
Want laten we eerlijk zijn, dat is er de afgelopen periode weinig van gekomen.
Wij nodigen alle moeders daarom uit voor een gezellig en uiteraard zo gezond mogelijk ontbijtje (wij gaan echt ons best doen).

Het ontbijtje is op vrijdag 30 september van 8.45 uur tot 10.30 uur.

Wij willen wel graag weten of je komt zodat wij weten hoeveel personen wij mogen verwachten.
Je kan je opgeven via de intekenlijst die in het ouderportaal gedeeld wordt. 
Opgeven kan t/m vrijdag 23 september. 

Iets lekkers (en gezonds) meenemen hoeft niet, maar mag natuurlijk altijd.

Wij kijken uit naar jullie komst!

De ouderraad

Gebruik Chromebooks
Alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben dit schooljaar een nieuw Chromebook gekregen.
Het Chromebook is een leermiddel en bedoeld voor schooldoeleinden. 
Spelletjes spelen, filmpjes kijken doen we dus niet op ons Chromebook. 
De juffen hebben het snel door als kinderen iets anders doen dan schoolwerk.
Daarnaast gebruiken zij ook de meekijkfunctie via Cloudwise waarmee ze kunnen zien hoe de leerling het schoolwerk maakt en welke website hij/zij bezoekt.
Bij verkeerd gebruik van het Chromebook neemt de leerkracht altijd contact op met de ouders van de leerling. 

Chromebooks mee naar huis
Onze leerlingen krijgen regelmatig huiswerk mee naar huis. Soms betreft dit ook digitaal huiswerk. 
We bieden de leerlingen van de groepen 7 en 8 de mogelijkheid om hun Chromebook dagelijks mee te nemen naar huis zodat zij hun huiswerk kunnen maken. Dit is alleen bedoeld voor kinderen die thuis geen laptop of tablet tot hun beschikking hebben. 

Wilt u gebruik maken van deze dienst? Dat kan op de volgende manier:

- U mailt uw verzoek naar sanaa@annoer.nl. Verzoeken bij de leerkracht worden niet behandeld. 
- U ontvangt een bruikleenovereenkomst waarin o.a. staat dat bij breuk en schade ouders zorgdragen voor een nieuw Chromebook.
- U ondertekent de bruikleenovereenkomst en levert dit in bij de school.
- Uw kind krijgt het Chromebook mee naar huis. Ouders zorgen voor een stevige tas en zorgen ervoor dat het Chromebook elke dag opgeladen naar school wordt gebracht. 

Voor de groepen 3 t/m 6 is het (nog) niet mogelijk om het Chromebook mee te nemen naar huis. 

Heeft u al een afspraak gemaakt voor het kennismakingsgesprek?
We zien u graag op woensdag 21 september op school. 


We wensen alle kinderen en ouders een Jumu'ah Mubarak en een fijn weekend!