An Noer info 10

21-10-2022
- Activiteiten in de herfstvakantie
- Uitnodiging godsdienstafsluiting A-groepen en groep 6 - 4 november
- Studiedag 17 november
- Nieuws van de ouderraad - de luizencommissie
- Kinderboekenweek-voorstelling EGALUS - groepen 1/2 t/m 5
- Theaterlezen groepen 6, 7 en 8
- Fijne vakantie!
Assalamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh

Beste ouders/ verzorgers, 


Activiteiten in de herfstvakantie
De herfstvakantie is in zicht. Van maandag 24 oktober tot en met vrijdag 28 oktober zijn de leerlingen vrij en is de school gesloten.
In samenwerking met Participe worden er leuke sportactiviteiten op maandag, dinsdag en woensdag georganiseerd.
In de bijlage treft u de folder met meer informatie:

- Wanneer? Maandag, dinsdag en woensdag in de herfstvakantie 
- Waar? Ma t/m wo in gymzaal de Arena aan de Diamantstraat in Alphen aan den Rijn
- Hoe laat? Van 13.30 t/m 15.30 uur
- Voor wie? Kinderen van 6 t/m 12 jaar. 
- Wat kost het? Niks! Dus gratis!
- Door wie? Meester Mourad, juf Chaymae en meester Ali zijn er in ieder geval bij.
- En verder? Gymkleding en gymschoenen zijn verplicht! Flesje water is handig.
- En donderdag? Op donderdag zijn er spelletjesactiviteiten in het buurtcentrum aan de Briljantstraat. 

Voor het 'spookhuis' wordt een kleedkamer ingericht. Alleen kinderen (van andere basisscholen) die dat willen, kunnen het 'spookhuis' bezoeken. 
De sportactiviteiten vinden in de grote gymzaal plaats. 

De naschoolse activiteiten van juf Chaymae en meester Mourad in onze gymzaal gaan in de vakantie niet door.
We hopen veel van onze kinderen in de Arena te mogen begroeten.

Daarnaast vindt er op vrijdag een beweegspektakel plaats in de Limeshal, de gymzaal van het Scala Collega aan de Nieuwe Sloot. 
De activiteit kost 5,- per kind. Meer informatie treft u in de folder. 

Uitnodiging godsdienstafsluiting A-groepen en groep 6
De afgelopen periode hebben de godsdienstlessen in het teken van Achlaaq gestaan.
Onze geliefde profeet Mohamed (vrede zij met hem) legde ontzettend veel nadruk op het gedrag.
Zo zegt hij (vrede zij met hem):

'De beste onder jullie zijn degene met het beste gedrag' (Boechari en Moeslim)

Tevens zegt hij (vrede zij met hem):

'Degene die mij het allerdierbaarst is en het dichtst bij mij zal zijn op de Dag der Opstanding is degene met het beste gedrag'. (Thirmidhie)

Voor ons zijn dit genoeg argumenten om met dit mooie thema het schooljaar te starten.
Tijdens de afsluiting op vrijdag 4 november laten de leerlingen van de groepen 1/2A, 3A. 4A, 5A, 6, 7A en 8A middels een optreden zien wat het thema inhoudt. Uiteraard onder leiding van onze godsdienstleerkracht juf Yamina.

We nodigen u graag uit voor vrijdag 4 november. We starten, in sha Allah, om 08.45 uur. 
Het optreden duurt ongeveer drie kwartier. In sha Allah tot dan!

Studiedag donderdag 17 november 
Op donderdag 17 november is de school in verband met de studiedag gesloten. 
We verwachten de leerlingen op vrijdag 18 november weer op school. 

Nieuws van de ouderraad - de Luizencommissie

Dit keer vertellen wij jullie graag wat meer over de Luizencommissie.
Elke school heeft er wel eens mee te maken; de hoofdluis.
De GGD adviseert de scholen om regelmatig de kinderen te controleren op hoofdluis en een stappenplan te maken voor als de hoofdluis wordt gesignaleerd.

De Luizencommissie houdt zich bezig met de luizencontroles die wij op elke woensdagochtend na elke schoolvakantie uitvoeren. Aicha coördineert de controles en nacontroles en wordt hierbij geholpen door hulpmoeders. De luizencommissie signaleert en rapporteert aan de directie.
De school neemt contact met je op als er luizen bij je kind zijn gevonden.

Om ervoor te zorgen dat de controles goed en op de aanbevolen manier uitgevoerd worden, hebben een aantal hulmoeders een luizentraining gevolgd bij de GGD.
Maar ook als je niet de training hebt gevolgd of niet weet hoe je de controles moet doen, kan je komen helpen. De gecertificeerde luizenmoeders helpen je graag op weg en kunnen bij twijfel meekijken.
De GGD organiseert ook een paar keer per jaar een training voor luizenmoeders en kan zelfs bij voldoende animo ook de training op school komen geven. Mocht je dus interesse hebben om de training te volgen dan kan je dat bij ons aangeven.

De volgende controle staat gepland op woensdag 2 november.
Willen jullie ervoor zorgen dat jullie het haar van de kinderen op die dag niet in lastige vlechtjes etc doen?
Ook bij de jongens is het belangrijk dat er geen gel in het haar zit.
Wil je komen helpen bij de luizencontrole? Dan ben je deze ochtend ook van harte welkom!
Wij verzamelen om 8.30 uur in het Atrium. In sha Allah tot dan!
 
Luizencommissie ouderraad An Noer
Ouderraad@annoer.nl

Kinderboekenweek-voorstelling Egalus groepen 1/2, 3, 4 en 5
Afgelopen maandag genoten de groepen 1/2 t/m 5 van een theatervoorstelling.
De voorstelling ging over het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2022: Egalus geschreven door Marije Tolman.
Onze kinderen kenden het boek al want elke groep heeft het boek in de Kinderboekenweek gekregen.
De kinderen werden meegenomen in het verhaal van de egel, Egalus.
Egalus leeft in de sjeestijd waarin alles sneller, hoger en verder moet.
Echter deed Egalus daar niet aan mee. Hij stond stil en zag de schoonheid van alles, maar zo ook alle troep.
Iedere dag prikte hij het bos schoon. Steeds vaker wanneer het bos schoon was, lagen de duinen weer vol rommel.
Het egeltje kon de troep niet meer verdragen.
Net toen Egalus op instorten stond, viel de rommel ook de andere dieren op. Ze besloten om Egalus te helpen. 
Tijdens de voorstelling werd er beroep gedaan op de fantasie van de kinderen.
De toneelspeelster gebruikte mimiek en zette verschillende stemmetjes op. 
Van dit verhaal leren de kinderen om naar de wereld om hun heen te kijken en dat je samen sterker staat door elkaar te helpen.
Ook leren zij dat niemand blij wordt van rommel en afval en dat je je omgeving schoon en netjes dient te houden. 
We hopen daarnaast ook onze moeders profijt zullen hebben van de voorstelling en dat de kinderen nu sneller hun eigen rommel op gaan ruimen, in sha Allah!

Theaterlezen voor de groepen 6, 7 en 8
Eén van onze speerpunten dit jaar is dat we het leesplezier stimuleren zodat onze leerlingen nog meer uitgedaagd worden om meer te gaan lezen. Dit doen we o.a. door leuke en uitdagende leesactiviteiten aan te bieden. 
Zo hebben de groepen 6, 7 en 8 afgelopen week kennis gemaakt met theaterlezen. De les is verzorgd door juf Yoni en juf Marjolein, 'bibliotheekjuffen' die lessen op scholen verzorgen. 
Toneellezen, ook wel theaterlezen genoemd, is een leuke manier om kinderen aan het lezen te krijgen.
Je leest een boek met twee of meer personen. Het lijkt erg op de rollen in een toneelstuk, alleen dan hoeven de teksten niet uit het hoofd geleerd te worden. Het gaat bij het toneellezen namelijk om het lezen. De kinderen kiezen een rol en lezen om de beurt hun stuk tekst voor.
Door de tekst vaker te oefenen, kunnen ze zich inleven in de rol die ze spelen en eventueel gebruik maken van intonatie en/of stemmetjes. 
De teksten geschreven voor toneellezen zijn erg geschikt om tijdens de lessen technisch lezen te oefenen met het doel ‘Teksten vloeiend lezen‘. 
De boeken blijven na de les tot december in het lokaal zodat onze leerlingen nog vaker kunnen theaterlezen. 
Zo hopen we dat steeds meer kinderen in gaan zien dat lezen (ook) leuk kan zijn. 

We wensen onze leerlingen én ouders een gezellige, knusse en rustige herfstvakantie toe.
Vergeet ook niet om bij droog weer lekker buiten te spelen...Fijne vakantie allemaal!
We zien jullie weer op maandag 31 oktober, in sha Allah!

'Fi amanillah'

Namens het team van An Noer