An Noer info 15

02-12-2022
- Voetbalregels op plein
- Nieuws van de ouderraad - de penningmeester
~Assalamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh~

Beste ouders van An Noer


Voetbal-regels
Het WK is in Qatar losgebarsten en ook op onze school houdt het veel leerlingen bezig. Op het plein, in de gangen en in de lokalen wordt er uitgebreid commentaar geleverd op de voetbalprestaties van de vele voetballers. We begrijpen dat dit helemaal bij de belevingswereld van onze kinderen past. We willen het echter op school gezellig houden voor iedereen.

Daarom hebben een aantal voetbalregels tijdens de WK-weken wat extra aandacht nodig:

- Voetballen is leuk en moet leuk blijven. We spelen daarom aardig en sportief met elkaar. 
- Ons plein ligt niet in Qatar maar gewoon aan de Polluxstraat in Alphen aan den Rijn. Hier gelden dus de Alphense voetbalregels op het plein.
- Meester Ossama kan heel veel maar ziet niet altijd welke voetbalregels er overtreden zijn. Ook een VAR hebben we nog niet tot onze beschikking. Speel dus eerlijk!
- Schoppen, slaan of overige fysieke overtredingen? Dan krijg je een 'rode kaart' en worden je ouders gebeld. Voetballen mag je dan ook voorlopig niet meer. 
- Tot laat opblijven  om een voetbalwedstrijd te kijken? Zorg er dan wel voor dat je niet met een slecht humeur in de klas zit omdat je te weinig hebt geslapen. We houden van vrolijke kinderen!
- Bespreekt u de regels met uw kind. Daar heeft iedereen voordeel van!

Nieuws van de ouderraad – de penningmeester
Dit keer vertellen wij u graag wat meer over de werkzaamheden van de penningmeester binnen de ouderraad.

De ouderraad beschikt over een ervaren penningmeester. Deze belangrijke taak wordt al jaren naar volle tevredenheid van de ouderraad en de school vervuld door Faisa Fennich. Zij is, naast moeder en penningmeester in de ouderraad, van huis uit zelf accountant.  Zo houdt zij zich in haar werk onder andere bezig met het samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen en financiële overzichten. Voor de ouderraad houdt zij alle ingekomen ouderbijdragen bij en zorgt ervoor dat hiermee de betalingen van worden gedaan, zoals bijvoorbeeld de excursies, eid cadeautjes, etc.

Aan de hand van de ingekomen ouderbijdragen geeft de penningmeester aan of de geplande activiteiten haalbaar zijn. Als de inkomsten te laag zijn, zorgt de penningmeester ervoor dat ouders eraan herinnerd worden hoe belangrijk het is om de ouderbijdrage te betalen.

Ten slotte stelt de penningmeester aan het begin van het jaar een financiële verantwoording op van het afgelopen jaar, die ter controle overhandigd wordt aan de accountant van Stichting Islamitische Scholen Rijn en Gouwe.

De ouderraad is nog op zoek naar een vice-penningmeester die de penningmeester bij haar werkzaamheden kan ondersteunen. Een financiële achtergrond is niet een voorwaarde zolang u maar affiniteit heeft met cijfers. Heeft u interesse? Stuurt u een mail naar ouderraad@annoer.nl of spreek één van de ouderraadleden aan.

Ter herinnering, de vrijwillige ouderbijdrage is € 15,- per kind. Alhoewel de bijdrage vrijwillig is, waarderen we het zeer als u de bijdrage toch wil voldoen. Zo kunnen we de kinderen toch weer een leuk en leerzaam uitjes/ cadeautje bieden. Je kan de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL19ABNA0811130320 t.n.v. Islamitische Scholen Rijn en Gouwe. Vermeld bij de betaling de naam en groep van je kind. Je mag de ouderbijdrage ook contant in een enveloppe betalen bij de leerkracht van je kind of bij meester Ossama of juf Sanaa.