An Noer info 13

18-11-2022
- Schoolbezoeken
- Op excursie naar Nemo in Amsterdam - groepen 4 t/m 8
- Ouderbijdrage
- Hijaab-vrijdag
- Dua voor onze zieken
 ~Assalamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh~

Beste ouders/ verzorgers,

Schoolbezoeken
Afgelopen dinsdag bezocht het team van Al Qalam onze school. Op donderdag waren onze leerkrachten aan de beurt om Al Qalam te bezoeken. 
Het doel van de bezoeken was om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Na de lessen hebben de leerkrachten onderwijskundige inzichten met elkaar uitgewisseld. We kunnen met elkaar concluderen dat onze scholen veel overeenkomsten hebben, Alhamdoulillah. 
We streven beide naar goed onderwijs in een veilige en rustige schoolomgeving. Beide teams nemen veel nieuwe ideeën mee om het onderwijs nog beter te maken. Nieuwsgierig naar de tops die An Noer van Al Qalam kreeg? In de afbeelding boven dit bericht staat de poster die van het team van al Qalam kregen. 

Nieuws van de ouderraadOp excursie naar Nemo groepen 4 t/m 8Wij hebben voor dit jaar weer hele leuke excursies kunnen vinden. Wij gaan namelijk met de groepen 4 tot en met 8 naar NEMO!
NEMO is een wetenschapsmuseum in Amsterdam waarin de kinderen van alles kunnen ontdekken, doen, leren en beleven over de wereld om hun heen.  Groep 4a en groep 4b gaan op 6 december. Groep 5a, 5b, groep 6 en 7a gaan op 7 december. Groep 7b, 8a en 8b gaan op 14 december.  De kinderen worden vervoerd met bussen. Het vervoer wordt door de school betaald. De kosten van het museum worden betaald uit de ouderbijdrage. Naar het Spoorwegmuseum groepen 1 t/m 3 De groepen 1, 2 en 3 gaan naar het Spoorwegmuseum in Utrecht. Ook zij zullen met de bus vervoerd worden. Voor deze groepen is het echter nog wel eventjes wachten omdat ze pas op 7 maart op excursie gaan.  

Ouderbijdrage Wij willen de ouders die nog niet betaald hebben vragen om deze ouderbijdrage nog te voldoen.
De ouderbijdrage is € 15,00 per kind. Je mag dit overmaken op rekeningnummer NL19 ABNA 0811130320 t.n.v. Islamitische Scholen Rijn en Gouwe. Vermeld bij de betaling de naam en groep van je kind. Wil je toch liever contant betalen? Dan kan je het gepaste geld in een envelop met de klas en naam van je kind aan meester Ossama of juf Sanaa geven. Wij hopen dat het een fijne, leerzame excursie wordt! De excursiecommissie  

Hijaab-vrijdag
Steeds meer meisjes dragen op vrijdag een hijaab. Dat begint al bij de kleuters. Dit is een mooie ontwikkeling die wij graag aanmoedigen.
Daarom hebben we een aantal jaar geleden de vrijdag uitgeroepen tot hijaabdag! Op vrijdag mogen de meisjes met een hijaab naar school. Dat mag natuurlijk ook op de andere dagen, maar omdat vrijdag de heilige dag voor de moslims is, is het extra bijzonder. Op deze manier hopen we onze dochters te stimuleren de hijaab te dragen. 

Dua voor onze zieken
Op deze mooie gezegende vrijdag staan we even stil bij onze zieke broeders en zusters. Veel van ons hebben familieleden, vrienden, kennissen of collega's die vechten tegen een ziekte en die voor een zware beproeving staan. We vragen iedereen om dua te doen voor onze zieken. ~Oh Allah, Heer van de mensen, neem het kwaad weg, Genees hem en U bent de Genezer. Er is geen genezing dan Uw Genezing, een genezing die geen ziekte achterlaat~