An Noer info 12

11-11-2022
- Week van het Respect
- 'Officiële' opening speeltoestel kleuterplein
- Excursie Archeon - groepen 5, 6 en 7
- Schoolbezoek van Al Qalam
- Nieuws van de ouderraad - de excursiecommissie
- Oproep voor kinderen van 2020 en 2021
- Juf Ayse op Umrah
Asalam alaikoem, 

Beste ouders, 

Week van het Respect
Afgelopen week stond in het teken van de week van het Respect. Wat ons betreft een onderwerp waar je niet over uitgepraat raakt.
Onder leiding van juf Hester van het IDB kregen de kinderen van de groepen 4 t/m 8 een les over respect. Onze leerlingen konden heel goed vertellen wat respect inhoudt.  Zo kregen zij stellingen over respectvol en respectloos gedrag en werd er stilgestaan bij het reageren op iemand die jou respectloos behandeld. Dat is soms nog wel moeilijk, want soms kan je heel boos of verdrietig worden als iemand respectloos tegen je is.
Er was veel ruimte voor interactie en de les werd afgesloten met het maken van de respectposter.
In de week tegen Racisme en discriminatie (in de week van 20 maart) gaan we dieper in op dit onderwerp met als doel het vergroten van het  handelingsvermogen in vervelende situaties.

'Officiële' opening speeltoestel op het kleuterplein
Het nieuwe speeltoestel is afgelopen woensdag in gebruik genomen. Op woensdag stonden we hier met onze lieve kleuters feestelijk bij stil:
met groene ballonnen, een 'toespraak', maar liefst drie groene lintjes om door te knippen en een mandarijntje als traktatie was het een gezellige boel op ons kleuterplein. Het toestel werd 'geopend' door Bilal Karaca uit 1/2A, Najma Ali uit groep 1/2B en Mohamed Amin Fennich uit groep 1/2C. Zij mochten met een schaar ieder een groen lintje doorknippen. Impressie van het feestje? Er staan mooie foto's in het ouderportaal.
We wensen onze kleuters veel klim, klauter- en balanceerplezier!

Excursie Archeon - groepen 5, 6 en 7 
De groepen 5, 6 en 7 bezochten afgelopen week het Archeon voor een les over de Vikingen. Het woord Viking betekent plunderaar, rover. We bedoelen met de Vikingen de bewoners van Scandinavië. Daar woonden ook mensen die niet op rooftocht gingen. Ze leefden van visserij, pelzenjacht en beperkte landbouw. Door ruilhandel kregen ze allerlei benodigdheden. Je kunt hen ook Noormannen noemen. Ze waren Germanen, net als de mensen die in ons land woonden. De bewoners van de kusten rond de Noordzee hadden allemaal ongeveer dezelfde manier van leven. Toch gingen de Vikingen iets doen dat anderen niet deden. 
Onder begeleiding van de Dorestad-tolk kregen de leerlingen een film over Dorestad te zien, een uitleg over archeologie en bekeken zij een aantal voorwerpen uit de Vikingtijd o.a: een houten ladder, een benen kam, een aardewerken kookpot, een bronzen mantelspeld en een zilveren penning. 
Daarna volgden de leerlingen een programma met verschillende doe-dingen en kregen zij uitleg over de aanwezige gebouwen en huisraad.  Met deze excursie dragen we bij aan kerndoel 52 en 53 (SLO).
Aan alle ouders die onze kinderen vervoerd hebben naar het Archeon: Hartelijk dank!! Veel kinderen vonden het hartstikke gezellig bij de ouders in de auto waar werd gezongen, gekletst en gediscussieerd. Nogmaals dank! 

Schoolbezoek van Al Qalam
De samenwerking tussen Al Qalam en An Noer is een belangrijk speerpunt. Wij zijn van mening dat we veel van elkaars expertise kunnen leren. 
De intern begeleiders en directies van beide scholen hebben structureel overleg met elkaar.
Op dinsdag en donderdag zijn de leerkrachten aan de beurt: Dinsdag krijgen wij bezoek van de leerkrachten van Al Qalam. Ze kijken mee tijdens de lessen en geven (formatieve) feedback op het leerkrachthandelen. Donderdag bezoekt An Noer op haar beurt Al Qalam om daar de kunst af te kijken en daar weer tips en tops uit te delen. Vergeet niet dat de school op donderdag daarom gesloten is! We kijken uit naar leerzame bezoeken, in sha Allah.

Nieuws van de ouderraad - excursiecommissie 

Dit keer vertellen wij jullie graag meer over de excursiecommissie. 

De commissie bestaat uit twee moeders, Ikram en Habiba. Ons doel is om elk jaar een educatieve en leuke excursie voor elke groep te organiseren. Samen met school kijken wij naar een passend aanbod. Dit is soms best een uitdaging omdat we natuurlijk leuke uitjes willen organiseren maar ook op de centjes moeten letten. De afgelopen jaren hebben wij al heel wat leuke uitstapjes kunnen organiseren. Vorig jaar zijn wij bijvoorbeeld met de hele school naar Blijdorp geweest. Maar ook Naturalis, Corpus, het Rijksmuseum en het Spoorwegmuseum zijn een paar van de musea die wij de afgelopen jaren hebben bezocht. Ook dit jaar zijn wij druk bezig geweest om een leuke excursie te vinden voor de kinderen. Het is nog niet helemaal rond maar wij hopen jullie in de volgende nieuwsbrief meer te kunnen vertellen. 

De excursies worden betaald uit de ouderbijdrage. Wij proberen de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden zodat het betaalbaar blijft voor iedereen. De ouderbijdrage is niet verplicht maar wij hopen dat veel ouders deze toch betalen zodat we leuke dingen kunnen blijven organiseren voor onze kinderen.  

De ouderbijdrage is €15,- per kind. Je kan de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL19ABNA0811130320 t.n.v. Islamitische Scholen Rijn en Gouwe. Vermeld bij de betaling de naam en groep van je kind. Je mag de ouderbijdrage ook contant in een enveloppe betalen bij de leerkracht van je kind of bij meester Ossama of juf Sanaa. 

Heb je een leuk idee voor een excursie of wil je ons komen helpen met het organiseren van de excursies? Dan horen wij graag van je. Je kan mailen naar ouderraad@annoer.nl of een bericht sturen naar 0644671382. 

De excursiecommissie 

Oproep voor kinderen van 2020 en 2021
Heeft u een kind dat in 2020 of 2021 geboren is? Meld uw kind dan zo spoedig mogelijk, echter voor maandag 12 december aan via sanaa@annoer.nl door de volgende gegevens te mailen:

- Naam en achternaam van uw kind
- Geboortedatum
- Adres en telefoonnummer van beide ouders

Ouders of een ouder kind kunnen uiteraard ook een aanmeldformulier bij mij ophalen. 
Let op! Deze oproep is alleen bedoeld voor ouders die al reeds een kind op onze school ingeschreven hebben staan; dus alleen voor broertjes en zusjes.
Voor dit schooljaar en het schooljaar 2023-2024 is het niet meer mogelijk om uw kind aan te melden.
De groepen zijn reeds geformeerd. Voor vragen over de aanmelding kunt u uiteraard ook een mailtje sturen. 

Juf Ayse op Umrah
Het mooiste nieuws bewaren we uiteraard voor het laatst: Juf Ayse, leerkracht van groep 7B, heeft haar herfstvakantie goed benut! Zij stapte samen met haar man in het vliegtuig om de Umrah te verrichten. Allahouma bariek! De Umrah, ook wel kleine bedevaart genoemd, is goed verlopen en juf Ayse is een bijzondere ervaring rijker. We vragen aan Allah s.w.t. om haar gebeden en goede daden tijdens de Umrah te accepteren en vragen tevens om voor iedere moslim de Umrah of Hadj mogelijk te maken. Amien!

'Fi amanillah',
Met vriendelijke groet, 

Team van An Noer