An Noer info 9

14-10-2022
- Excursie naar de zuivelboerderij - groep 4A
- Schrijfster Marloes Morshuis op bezoek - groepen 6, 7 en 8
- Nieuws van de ouderraad - godsdienstcommissie
~Assalamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh~

Beste ouders/ verzorgers, 


Excursie naar de zuivelboerderij - groep 4A
Nederland is een echt zuivelland. De meeste mensen nemen elke dag wel een hap zuivel, een slok melk, yoghurt of kaas.
Maar hoe komt die melk eigenlijk in dat pak dat in jouw koelkast staat?
Welke weg heeft die melk afgelegd vanaf de uier van de koe?
Of daarvoor: hoe worden die kilo’s gras die koeien eten eigenlijk omgezet in melk?
Afgelopen dinsdag ontdekten groep 4A tijdens de excursie naar zuivelboerderij Vosseburch in Ter AAr antwoord op deze vragen.
Daarnaast hebben ze koeien ontmoet en bekeken en onderzochten zij melkmachines van dichtbij.
Deze excusrie sluit aan bij de kerndoelen Tijdens deze excursie  kinderen op excursie naar een echte zuivelboerderij en krijgen zij antwoord op al hun zuivel vragen, ze ontmoeten de koeien en bekijken en onderzoeken de melkmachines van dichtbij.
De excursie sluit aan bij de kerndoelen 'oriëntatie op jezelf en de wereld' en 'mens en samenleving'. 
Uiteraard bezoekt ook groep 4B de zuivelboerderij. Hun excursie staat gepland op 21 februari.

Schrijfster Marloes Morshuis op bezoek - groepen 6, 7 en 8
Afgelopen maandag bezocht schrijfster Marloes Morshuis de groepen 6, 7 en 8. 
De schrijfster heeft maar liefst vijf boeken geschreven waarvan drie boeken geschikt zijn voor de bovenbouw. 
Marloes schrijft spannende en avontuurlijke boeken die kinderen aanzetten tot kritisch denken.
Tijdens de lessen op school liet ze onderwerpen als dictatuur, duurzaamheid en de opwarming van de aarde niet onbesproken. 
Daarnaast las ze voor uit haar boek Borealis en kregen de kinderen tijd om vragen te stellen. 
Ook werd hun mening gevraagd middels groene en rode strookjes. 
Met dit bezoek hopen we de leestimulatie bij kinderen te vergroten. En dat is precies war er gebeurde bij een aantal leerlingen:
Na haar presentatie werd er masaal om haar boeken gevraagd. Uiteraard hadden we deze boeken al op school. 
Speciale dank voor juf Meryam uit groep 7A die het bezoek van Marloes georgansieerd heeft. 

Nieuws van de ouderraad - godsdienstcommissie 
Om een beter beeld te geven van waar de ouderraad zich mee bezig houdt willen wij de komende tijd via de nieuwsbrief jullie kennis laten maken met de ouderraad en de verschillende commissies.
In deze nieuwsbrief willen wij jullie graag meer vertellen over de godsdienstcommissie:
De godsdienstcommissie is sinds 2 jaar actief en bestaat momenteel uit een zevental moeders.
De commissie is er met name om de Islamitische identiteit van de school te behouden en te versterken.
Ze ondersteunt daar waar nodig het Islamitisch onderwijs en ziet daarop toe.
In samenwerking met de identiteitscommissie (bestaande uit o.a. juf Yamina en juf Sanaa) zorgen zij er mede voor dat de Islamitische identiteit op de juiste manier vorm wordt gegeven in de praktijk van alledag. Zo hebben zij zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor o.a. het gescheiden gymen, de hijab en het op tijd verrichten van de gebeden.

De commissie organiseert jaarlijks een aantal activiteiten rond de Islamitische Identiteit.
Zij is verder ook betrokken bij de uitvoering van Islamitische schoolfeesten.
Ons streven is om na elke thema-afsluiting een lezing te organiseren voor de moeders.

Alle lof aan Allaah, de Verhevene voor het feit dat ouders een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de Islamitische identiteit van de leerlingen. De commissie laat zich graag voeden en inspireren door ouders.
Heb jij ideeën, initiatieven of aan- of opmerkingen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de identiteit van de school?
Dan horen wij graag van je! Heb je interesse om deel te nemen aan de commissie?
Schroom dan niet om ons te berichten! (ouderraad@annoer.nl)

De godsdienstcommissie
Ouderraad An Noer