An Noer info 14

25-11-2022
- Welkom terug juf Büsra!
- MBO-stagiaires
- Zieke leerlingen

  ~Assalamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh~

Beste ouders van An Noer, 

Welkom terug juf Büsra
Kent u juf Büsra nog? Drie jaar werkte zij bij ons op school in groep 4. Daarna emigreerde zij naar Turkije en ze is nu weer terug in Nederland.
Juf Büsra heeft het onderwijs enorm gemist en liep deze week in verschillende groepen mee om de juffen tijdens de lessen te observeren. 
De komende periode zal juf Büsra in een aantal groepen lessen geven. We heten juf Büsra van harte welkom op onze school en wensen haar veel werkplezier!

MBO-stagiaires
We vinden het belangrijk om potentiële nieuwe collega's binnen onze school op te leiden. We zijn als school dan ook een erkend leerbedrijf voor studentes die de opleiding voor onderwijsassistente volgen. 
Afgelopen week zijn een aantal MBO-stagiaires op onze school gestart:
Groep 1/2A: Dominica van der Klugt
Groep 1/2B: Chaymae Laayouni Aboulkasmi    
Groep 1/2C: Khadija Al Masoudi
Groep 4A/4B: Mira Cherrabi
De dames zullen het hele schooljaar stage lopen in de groep. We wensen de dames een leerzame stageperiode toe!

Zieke leerlingen
Onze leerlingen komen graag naar school. Alhamdoulillah! De laatste weken valt ons op dat er ook wel eens leerlingen naar school komen terwijl zij eigenlijk ziek zijn. Dan hebben we het niet over een verkoudheidje, maar over oorontstekingen, koorts en/of hoofdpijn.
Regelmatig komt het voor dat de juf dan contact opneemt met de ouders om te vragen of de leerling opgehaald kan worden. 
Mocht u twijfelen over de gezondheid van uw kind? Dan kan hij/zij beter een dagje thuis blijven om goed uit te zieken. Kinderen leren immers veel beter als zij goed in hun vel zitten. Moge Allah swt. onze zieken genezen en ons gezond en sterk houden. Amien!

We wensen iedereen een goed en gezellig weekend!

Fi amanillah, 
Namens het team van An Noer