An Noer info 3

02-09-2022
- Intern begeleider juf Masja
- Nieuws van de ouderraad
- Vrijwillige ouderbijdrage
- Contactouders
- Overblijfbijdrage
- Kennismakingsgesprekken
Asalam alaikoem, 

Beste ouders/ verzorgers, 

Bijgaand de nieuwsbrief voor deze week. Veel leesplezier!

Intern begeleider juf Masja

Hallo allemaal, 

Ik stel me zelf even voor. Wel fijn als er een nieuw gezicht in de school aanwezig is, dat je weet wie het is en wat ze doet.
Ik ben Masja Leijdens, 43 jaar en ik woon op het eiland Goeree Overflakkee in het plaatsje Melissant.
Ik woon samen met mijn man en 2 kinderen (2 jongens van 11 en 14 jaar)  

Ik heb zelf 20 jaar als leerkracht voor de klas gestaan in diverse vormen van het onderwijs.
Van de groepen 1 t/m 8 op diverse scholen. Ook in het speciaal onderwijs cluster 3 en 4.
En ook op het voortgezet onderwijs waar ik werkzaam was in de examenklassen (klas 3 en 4 basis/kader) als docent Bedrijfseconomie.  

Ik ben nu op An Noer als intern begeleider voor de groepen 1 t/m 4 om alles omtrent de zorg te regelen rondom deze groepen.  
Dit doe ik naast juf Linda en juf Michelle. 

Mijn hobby’s zijn: lezen, knutselen, persoonlijke ontwikkeling en activiteiten rondom kinderen.  

In mijn vrije tijd regel ik activiteiten voor kinderen.
Denk hier aan het organiseren van feestjes en activiteiten zoals voetbal, jachtseizoen, spelletjes, knutselen, etc.  

De deur staat altijd open voor een praatje, vragen en andere zaken. Schroom niet om mij aan te spreken.
Tot ziens!


Nieuws van de ouderraad
An Noer beschikt over een actieve, betrokken en meedenkende ouderraad. 
De ouderraad vergadert regelmatig met de directie, denkt mee en adviseert over (lopende) zaken en beleid.
De ouderraad deelt regelmatig berichten via de nieuwsbrief, organiseert activiteiten en excursies en ondersteunt tijdens schoolactivitieten. 
We zijn blij met de prettige en constructieve samenwerking en kijken ook dit schooljaar uit naar een goede voortzetting, in sha Allah. 

Vrijwillige ouderbijdrage 
Om activiteiten, uitjes en andere leuke dingen te organiseren wordt er een ouderbijdrage aan u gevraagd. Alhoewel deze bijdrage vrijwillig is willen wij de noodzaak van deze bijdrage onder uw aandacht brengen.
Het is voor onze kinderen namelijk niet alleen heel leuk om naast de reguliere lessen ook uitjes en andere activiteiten te ondernemen, maar ook leerzaam omdat deze activiteiten veelal een educatief karakter hebben.  

Mocht u nog niet betaald hebben dan vragen wij u nogmaals om deze zo snel mogelijk te betalen op rekeningnummer NL19 ABNA 0811130320 t.n.v. Islamitische Scholen Rijn en Gouwe.
De ouderbijdrage is € 15,00 per kind. Vermeld bij uw betaling de naam en groep van uw kind. 

Wilt u toch liever contant betalen?
Dan kunt u het gepaste geld in een envelop met de klas en naam van uw kind aan meester Ossama, juf Linda of juf Sanaa op het schoolplein geven. 

Contactouders
Voor een school is de hulp van ouders onmisbaar.
Daarom zijn we op An Noer altijd blij met de inzet en de hulp van ouders. 
Op An Noer werken we met contactouders.
Onze contactouders zijn echte bikkels die vaak een aantal jaren met onze groepen meelopen en waar we op kunnen rekenen.

De contactouder:
  • is het aanspreekpunt voor de leerkracht en voor de ouders van de desbetreffende groep.
  • is voor één schooljaar het  aanspreekpunt voor de leerkracht van uw kind bij organisatorische en/of praktische zaken die in de groep van uw kind aan de orde komen, zoals de religieuze feesten, het schoolontbijt, hulp bij excursies en schoolreisjes, de sportdag, het verdelen en hapklaar maken van het schoolfruit en andere buitengewone activiteiten.
  • stimuleert andere ouders om te helpen bij activiteiten in de klas en op school, zoals knutselactiviteiten, schoonmaken, kleine herstelwerkzaamheden, leesmoeder, helpen bij de bibliotheek, sponsoracties, luizenouder, ed.
  • heeft geheimhoudingsplicht en is het in geen enkel geval toegestaan om gegevens en gedragingen van leerlingen en ouders uit de groep te delen met derden.
De lijst met de namen van de contactouders wordt volgende week via de nieuwsbrief gedeeld. 

Overblijfbijdrage
De meeste ouders hebben de overblijfbijdrage al betaald. Hartelijk dank!
Heeft u de overblijfbijdrage nog niet betaald? Doe dit zo spoedig mogelijk bij de leerkracht van uw kind. 

Kennismakingsgesprekken
Op 21 september vinden de kennismakingsgesprekken plaats.
Volgende week wordt de gesprekkenplanner open gezet.
U kunt dan intekenen voor een gesprek.
De gesprekken vinden in de lokalen plaats.
De kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 mogen aansluiten bij het gesprek.

We wensen iedereen een prettig weekend!