An Noer info 19

13-01-2023
- Herinnering optreden B -groepen - 13 januari
- Uitnodiging lezing voor moeders - 21 januari
- Vragenlijst voor ouders
- Kennismaking met ouderraad van Al Qalam
~Assalamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh~

Beste ouders van An Noer, 


De wintervakantie is achter de rug. De meeste kinderen hebben lekker uit kunnen rusten en hadden weer veel zin om naar school te gaan. We gaan er weer een leerzame en gezellige periode van maken. 

Herinnering optreden op vrijdag 13 januari
We herinneren u graag aan de thema-afsluiting Profeten onder leiding van juf Yamina. 
We hebben u voor de wintervakantie hiervoor uitgenodigd. 
De groepen 1/2B, 1/2C, 3B, 4B, 5B, 6, 7B en 8B zullen op vrijdagochtend een optreden verzorgen. 
We starten om 08:45 in het atrium. 
U bent morgen van harte welkom! 

Nieuws van de ouderraad: Uitnodiging lezing voor moeders - 20 januari 
De afgelopen periode stonden de godsdienstlessen geheel in het teken van het thema van de Profeten.
De leerlingen hebben stilgestaan bij de beste verhalen aller tijden en bij de leringen die uit deze verhalen onttrokken kunnen worden.
Ze hebben geleerd wie ze in tijden als deze als voorbeelden kunnen nemen.
Ustadah Naima zal aansluitend op dit thema op vrijdag 20 januari een lezing geven voor de moeders.
De lezing wordt volledig in het Nederlands verzorgd.
De lezing begint om 8.45 uur en eindigt om 10.30 uur en zal plaatsvinden in de gebedsruimte.
Wij heten jullie van harte welkom!

Vragenlijst voor ouders
Wij krijgen regelmatig input van ouders over de kwaliteit van ons onderwijs. Dit gebeurt zowel formeel als informeel. 
Eens in de twee jaar vragen we ouders om een vragenlijst over verschillende indicatoren van het onderwijs te beoordelen. 
Dit helpt ons om de focus te bepalen en het onderwijs verder te ontwikkelen. 
Aankomende week ontvangen alle ouders inloggegevens voor het invullen van de vragenlijst. Deze worden via het ouderportaal verzonden. 
Het invullen kost u 10 minuten. Hoe meer ouders de vragen beantwoorden, des te betrouwbaarder de uitslag is.
We zouden het daarom enorm waarderen als u hier de tijd voor wilt nemen. 
Voor vragen over de vragenlijst kunt u bij de directie terecht. 

Kennismaking met de ouderraad van Al Qalam
Op vrijdag 23 december bezocht de ouderraad van Al Qalam onze school. 
Naast een kennismaking streven beide ouderraden naar een structurele samenwerking en het delen van mooie ideeën. 
Na de kennismaking verzorgde Habiba, voorzitter van onze ouderraad, een nuttige presentatie waarin zij vertelde wat de rol van de ouderraad op An Noer is. Daarna kregen de dames een rondleiding door de school en werd er afgesloten met een vragenronde. De meeste dames van Al Qalam hadden An Noer nog nooit gezien! U snapt dan natuurlijk wel dat ze enorm onder de indruk waren van het gebouw, de netheid, het kleurgebruik, de gezellige lokalen en natuurlijk onze lieve leerlingen. 
Onze ouderraad brengt binnenkort ook een bezoekje aan Al Qalam. We hopen op deze manier de samenwerking nog mee rte versterken, in sha Allah. 

'Fi-amanillah'