An Noer info 22

03-02-2023
- Studiedag - maandag 6 februari
- Rapporten en adviesgesprekken - woensdag 15 februari
- Nieuws van de ouderraad - uitnodiging koffieochtend - vrijdag 17 februari
- Afsluiting godsdienstthema - vrijdag 10 maart 2023
- Ouderbijeenkomst discriminatie - vrijdag 10 maart 2023
          ~Assalamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh~

Beste ouders/ verzorgers, 


Studiedag - maandag 6 februari
Op maandag 6 februari is de school gesloten in verband met de studiedag. We verwachten de leerlingen op dinsdag 7 februari weer op school. 

Rapporten en adviesgesprekken - woensdag 15 februari
Vergeet u niet in te tekenen voor het rapport- en/of adviesgesprek op woensdag 15 februari. De gesprekken starten vanaf 12:30 uur. De leerlingen zijn vanaf 12:00 vrij. 

Nieuws van de Ouderraad - Uitnodiging koffieochtend - 17 februari 
Op 9 december hebben we een koffieochtend gehouden die in het teken stond van de Gezonde School. Onze volgende koffieochtend staat gepland op 17 februari. Op verzoek van vele moeders zullen we ook dit keer aandacht besteden aan de Gezonde School. Diëtist Hayat Maliki, moeder op school en ouderlid van de Commissie Gezonde School, zal wederom aanwezig zijn om ons een  presentatie te geven over gezonde voeding en hoe wij onze kinderen hierbij kunnen ondersteunen als ouder.

Datum: vrijdag 17 februari
Inloop: 08:30 uur
Start: 08:45 uur
Einde: 10:30 uur
Locatie: afhankelijk van het aantal deelnemers, verzamelen we in het Atrium.

Afsluiting godsdienstthema - vrijdag 10 maart
Op vrijdag 10 maart sluiten we het godsdienstthema met elkaar af. De A-groepen en groep 6 zullen een optreden verzorgen. 
Dit is het laatste optreden voor de Ramadan. Zet u de datum al in uw agenda? We starten om 08:45 uur. 

Ouderbijeenkomst - vrijdag 10 maart 
Uw kind kan ondanks alle moeite geen stageplek krijgen. Een docent maakt een opmerking over het geloof of de afkomst van uw kind. Uw kind wordt voor de zoveelste keer afgewezen bij een baan...voorbeelden die in onze maatschappij nog veel voorkomen. 
Vaak zoeken we het probleem bij onszelf of bij ons kind: 'Je zal wel niet je best hebben gedaan' of 'je hebt het er zelf naar gemaakt'. Helaas is er vaker dan we denken sprake van vooroordelen en discriminatie.
Wij vinden het onze maatschappelijke taak om gelijke kansen voor onze kinderen te creëren. Onze kinderen hebben daar wel de hulp van hun ouders bij nodig. Het is daarom belangrijk dat u als ouder weet wat u moet doen, als u of uw kind hiermee te maken krijgt. Daarom organiseren we een ouderbijeenkomst over discriminatie. 

De ouderbijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met stichting iDb. De Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding (iDb) signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie en ongelijke behandeling in de regio Hollands Midden en Haaglanden. Hester André, gastdocent en coach, zal de bijeenkomst vormgeven. Zij heeft ook de lessen in de groepen 4 t/m 8 over vooroordelen en discriminatie gegeven. 

We nodigen u uit voor de ouderbijeenkomst op vrijdag 10 maart. We starten om 10:00 uur. Dit is dus na de optredens van juf Yamina. De bijeenkomst duurt ongeveer een uurtje en is bedoeld voor alle ouders van onze school, zowel de vaders als de moeders. We hopen op een grote opkomst. 

Met vriendelijke groet, 
'Fi amanillah'

Namens het team van An Noer