An Noer info - 25

24-02-2023
- Terugblik en vooruitblik
- Juf Souad en juf Busra met verlof
- Afwezigheid juf Hayat
- Sporten in de voorjaarsvakantie
     ~Assalamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh~

Beste ouders van An Noer, 


Terugblik en vooruitblik 
Wat vliegt de tijd! De periode na de wintervakantie is werkelijk voorbijgevlogen. Vanmiddag start alweer de voorjaarsvakantie. Maar wat hebben we de afgelopen periode hard gewerkt: zowel de kinderen als de juffen hebben er flink de schouders onder gezet. Toetsen, rapporten, oudergesprekken... Ondanks de bijzondere dagen hebben we goed doorgezet en mogen we trots zijn op de samenwerking en resultaat. 

Na de voorjaarsvakantie staan er weer veel leerzame activiteiten op de agenda met onder andere:

- Op 7 maart gaan onze kleuters en de groepen 3 naar het Spoorwegmuseum
- Op 8 maart bezoeken de groepen 3 de bibliotheek
- Op 9 maart gaan de kleuters naar de bibliotheek
- Op 10 maart is er een godsdienstafsluiting en een themabijeenkomst van de IDB
- In de week van 13 maart starten de School op Seef-lessen
- Op vrijdag is de opening van de Hijaab-maand. We gaan u hier in de voglende nieuwsbrief meer over vertellen.
- Op woensdag 22 of donderdag 23 maart start de heilige maand Ramadan. We vragen aan Allah swt. om ons in goede gezondheid de maand te laten bereiken. 
- Op 28 maart vindt het verkeersexamen plaats voor de leerlingen van de groepen 7. 
- Op 7 en 10 april zijn de leerlingen vrij in verband met een studiedag en Pasen.
- De Eindtoets voor groep 8 vindt dit jaar plaats op 18 en 19 april.
- Vanaf 20 april is de school gesloten met Eid ul Fitr en de meivakantie.
- En ook in de meivakanite staat An Noer paraat: we hebben namelijk maar liefst 8! teams opgegeven voor het Nationale voetbaltoernooi op maandag 24 april bij voetbalvereniging Alphia. Juf Chaymae en meester Mourad zullen, met toetstemming van ouders, de teams gaan formeren. 

En daarnaast wordt er natuurlijk ook 'gewoon' onderwijs gegeven zoals we dat elke dag doen. We kijken erg uit naar de volgende periode, in sha Allah.

Juf Souad en juf Büsra met verlof
Juf Souad en juf Büsra gaan vandaag met zwangerschapsverlof. Beide juffen zijn eind maart uitgerekend. Juf Souad zal op maandag en vrijdag vervangen worden door juf Nafissa. Zij is na de vakantie weer van de partij, in sha Allah. Juf Busra viel in voor juf Ingrid. Juf Ingrid zal haar werkzaamheden voor de klas na de voorjaarsvakantie rustig op gaan pakken. We wensen zowel juf Souad als juf Busra veel sterkte met de laatste loodjes. Moge Allah swt. de zwangerschap en de bevalling vergemakkelijken. Amien!

Afwezigheid juf Hayat
Juf Hayat is helaas door ziekte afwezig. Juf Hayat wordt voorlopig vervangen door juf Santusja. We wensen juf Hayat heel veel beterschap toe. Moge Allah swt. haar genezen en sterker maken. Amien!

Sporten in de voorjaarsvakantie
Heeft uw kind zin om lekker te sporten in de voorjaarsvakantie? Kom dan naar sportzaal de Arena van het Scala College. Meer informatie treft u bij deze nieuwsbrief aan. 

We wensen iedereen een fijne vakantie en zien onze leerlingen graag weer terug op maandag 6 maart, in sha Allah! 

Fi amanillah, 

Namens het team van An Noer