An Noer info - 26

10-03-2023
- Excursie naar Spoorwegmuseum
- Maand van de hijab - 17 maart
- Afsluiting godsdienstthema - vandaag!
- Ouderbijeenkomst discriminatie - vandaag!

                                 ~Assalamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh~

Beste ouders, 


Excursie naar Spoorwegmuseum - groepen 1/2 en 3
Op dinsdag bezochten onze jongste kleuters het Spoorwegmuseum in Utrecht. Wat was het leuk en leerzaam! In de groepen werken de kinderen aan het thema museum, daar hoort dus ook een excursie naar het museum bij. 
De leerlingen hebben hun ogen uitgekeken; er was zoveel te zien.
In het museum hebben de kinderen ontdekt hoe de trein de wereld heeft veranderd. Met een levensecht station, spannende attracties en een tentoonstelling. Onze leerlingen hebben veel geleerd en gezien. Voor onze jongste kleuters was het een intensief uitje. Veel kinderen hebben in de bus een dutje gedaan. We kijken uit naar het volgende uitje, in sha Allah!

Maand van de hijab - start 17 maart 
Dit schooljaar heeft de identiteitscommissie (van de school en de ouderraad) besloten om gedurende de hele maand Ramadan stil worden gestaan bij het concept van de hijab. Het is dus geen hijab-dag, noch week, maar een heuse hijab-maand! Alhamdoulillah!

Middels verscheidende activiteiten zullen onze leerlingen deze maand stilstaan bij de betekenis van de hijab. De hijab-maand wordt uiteraard schoolbreed aangepakt. Hiermee hopen wij de Islamitische identiteit te versterken en de samenhorigheid onder onze leerlingen te vergroten.

We openen de hijab-maand op vrijdag 17 maart. We nodigen u graag uit om de opening bij te wonen.

Tijd            : 08:30 - 09:00 uur
Plaats       : Hoofdplein
We hopen op droog weer, in sha Allah.

We vragen onze kinderen om op deze dag in hijab-kleding naar school te komen. Dit geldt voor zowel de jongens als de meisjes. 

Na de opening vindt er een lezing voor moeders plaats. De lezing wordt verzorgd door Oum Amani en duurt ongeveer een uurtje. We hopen u te mogen verwelkomen, in sha Allah! Zie de uitnodiging in de bijlage. 

Afsluiting godsdienstthema - vandaag!
Vandaag sluiten we het godsdienstthema met elkaar af. De A-groepen en groep 6 zullen een optreden verzorgen. 
Dit is het laatste optreden voor de Ramadan. Bent u er ook bij? We starten om 08:45 uur. 

Ouderbijeenkomst - vrijdag 10 maart (herinnering)
Uw kind kan ondanks alle moeite geen stageplek krijgen. Een docent maakt een opmerking over het geloof of de afkomst van uw kind. Uw kind wordt voor de zoveelste keer afgewezen bij een baan...voorbeelden die in onze maatschappij helaas nog veel voorkomen en waar onze kinderen mee te maken krijgen. 

Vaak zoeken we het probleem bij onszelf of bij ons kind: 'Je zal wel niet je best hebben gedaan' of 'je hebt het er zelf naar gemaakt'. Helaas is er vaker dan we denken sprake van vooroordelen en discriminatie.
Wij vinden het onze maatschappelijke taak om gelijke kansen voor onze kinderen te creëren. Onze kinderen hebben daar wel de hulp van hun ouders bij nodig. Het is daarom belangrijk dat u als ouder weet wat u moet doen, als u of uw kind hiermee te maken krijgt. Daarom organiseren we een ouderbijeenkomst over discriminatie. 

De ouderbijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met stichting iDb. De Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding (iDb) signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie en ongelijke behandeling in de regio Hollands Midden en Haaglanden. Hester André, gastdocent en coach, zal de bijeenkomst vormgeven. Zij heeft ook de lessen in de groepen 4 t/m 8 over vooroordelen en discriminatie gegeven. 

We nodigen u uit voor de ouderbijeenkomst. De bijeenkomst vindt vandaag plaats. We starten om 10:00 uur. Dit is dus na de optredens van juf Yamina. De bijeenkomst duurt ongeveer een uurtje en is bedoeld voor alle ouders van onze school, zowel de vaders als de moeders. We hopen op een grote opkomst.