Laatste An Noer info 2022-2023

05-07-2023
- Formatie 2023-2024
- Juf Meryam
- Rapporten
- Laatste schooldag 2022-2023
- Eerste schooldag 2023 - 2024
- Vakantierooster 2023 - 2024
- Ramadan waterputten-actie
- Fijne vakantie!
Asalam alaikoem, 

Beste ouders/ verzorgers, 

Dit is alweer de laatste An Noer info van dit schooljaar. Wat is het schooljaar weer snel gegaan!
We zijn echter dankbaar voor dit mooie schooljaar en vooral voor het predicaat Excellent dat we met elkaar hebben mogen behalen. Alhamdoulillah! Alle lofprijzingen komen Allah toe Die met Zijn gunsten al het goede vervolmaakt heeft. 

Formatie 2023-2024
Voor het nieuwe schooljaar is de formatie te vinden in de bijlage. De kinderen weten al wie hun juf wordt in het nieuwe schooljaar.

Bijzonderheden in de formatie:

- Ons team bestaat aankomend jaar weer uit onze ervaren teamleden. De pilaren van onze school: ongeacht het aantal werkdagen kunnen we ook aankomend jaar weer op ons team rekenen en staan we met elkaar klaar om er weer een mooi schooljaar van te maken, in sha Allah. 
- Voor ons zo vanzelfsprekend, maar op heel veel scholen is dat allang niet meer het geval: alle leerkrachten voor onze groepen zijn bevoegd en bekwaam. 
- We heten juf Meryam Lakoudi, juf Hatice Ulusoy en juf Yasmina El Idrissi van harte welkom in ons team en kijken uit naar een constructieve samenwerking, in sha Allah. 
- De huidige groep 4A wordt groep 5B. Groep 4B wordt groep 5A. Op deze manier wordt voorkomen dat één van onze leerlingen bij zijn moeder in de klas komt. 
- We begrijpen dat een aantal ouders favoriete leerkrachten hebben, echter zijn op onze school al onze leerkrachten gelijk.  Een verzoek om uw kind toch in de andere groep te plaatsen, wordt daarom ook niet gehonoreerd. 
- De groepsindeling van de groepen 3 is in nauw overleg met de leerkrachten gemaakt. We hebben hierbij gekeken naar de verdeling jongens/ meisjes, zorgzwaarte van de groep, specifieke onderwijsbehoeften en vriendjes/vriendinnetjes. 

We kijken uit naar een constructief en opbrengstgericht schooljaar, in sha Allah!

Juf Meryam
Het afgelopen jaar heeft juf Meryam haar LIO-stage bij ons op school gelopen. Juf Meryam was oud-leerling van An Noer en heeft de functie als juf altijd geambieerd. Ondanks haar jonge leeftijd, ma sha Allah, en de uitdagingen die de groep haar gaven, heeft zij zich steeds meer ontwikkeld. Juf Meryam staat open voor opbouwende feedback, heeft een enorm doorzettingsvermogen en heeft een groot hart voor kinderen. Niet alleen wij zien de talenten van juf Meryam, ook de begeleiders van Hogeschool Leiden zijn lyrisch over hun studente. Voor haar LIO-stage is zij door de stagebegeleider beoordeeld met een 10! Ma sha Allah. 
We zijn daarom maar wat blij met onze nieuwste, Alphense aanwinst waarvan we hoge verwachtingen hebben. Met ingang van het nieuwe schooljaar staat zij voltijd voor groep 6B, met juf Sherida als parallel-collega. Ik ben ervan overtuigd dat beide juffen een goede keuze zijn voor onze groepen 6 en van en met elkaar kunnen leren, in sha Allah!
Lieve juf Meryam, welkom op An Noer! 

Rapporten
Afgelopen maandag is het rapport aan uw kind meegegeven. 
Heeft u het rapport goed bekeken en met uw kind besproken? Bewaar het dan goed.
Na de vakantie dient uw kind het rapport weer in te leveren bij de nieuwe leerkracht. 

Laatste schooldag 2022-2023
Donderdag 7 juli is de laatste schooldag. 
We verzamelen om 12.00 uur op het hoofdplein om af te tellen naar de laatste minuut van het schooljaar. U kunt mag daarna met u naar huis. 

Eerste schooldag 2023-2024
De eerste schooldag start op maandag 21 augustus. 
We verwachten alle leerlingen op die maandag op school. Is uw kind er niet en weten wij niet waar uw kind is?
Dan zijn wij verplicht om afwezige kinderen direct te melden bij de leerplicht.
We gaan er echter vanuit dat het niet nodig zal zijn. 

Vakantierooster 2023-2024
Het vakantierooster is bekend en staat al in het ouderportaal. 
De studiedagen worden in de eerste schoolweek bekend gemaakt. 

Ramadan waterputtenactie
U heeft nog belangrijk nieuws van ons tegoed! De opbrengst van de waterputtenactie.
We hebben dit schooljaar maar liefst een bedrag van 7031,- euro mogen ophalen. Moge Allah subhannahoe ta'ala alle donateurs hier rijkelijk voor belonen. De waterputten zijn ook al 'besteld'. Te weten in de volgende landen:

- Somalië €2600,-
- Tanzania €1250,-
- Indonesië €1050,-
- Sri Lanka €750,-
- Bangladsh €550,- 
- Nepal €450,-
- Pakistan €450,-

Voor meer informatie over de organisatie, kunt u kijken op https://ihhnl.org/

Kunt u zich nog herinneren dat de waterput in Afghanistan niet gebouwd kon worden? We hebben vorige week het bericht ontvangen dat dat toch is gelukt! Alhamdoulillah. De foto's van de waterput worden ook in het ouderportaal geplaatst. 

Fijne vakantie!
Het is bijna tijd om uit te rusten, bij te tanken en het hoofd leeg te maken van school, werk en de dagelijkse beslommeringen...
Veel kinderen gaan op vakantie; en sommige blijven gezellig in Nederland. 
We wensen onze kinderen, ouders, familieleden en medewerkers een zeer prettige reis toe. Moge Allah swt. eenieder bijstaan op de reis in binnen- of buitenland en weer veilig en gezond terug laten keren. Allahouma amien!

Namens het team van An Noer,

Sanaa El Boutaybi
Directeur