An Noer info 3

01-09-2023
- Nieuwe datum Excellent feest
- Nieuwe stagiaires
  ~Assalamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh~

Beste ouders,

Nieuwe datum Excellent feest
Het feest is verplaatst naar woensdag 6 september, in sha Allah. We hopen dat Allah swt. ons zal zegenen met droog en zonnig weer. 
Er is een nieuwe intekenlijst geplaatst voor 6 september zodat ouders zich in kunnen schrijven. We hopen dat de ouders ook beschikbaar zijn voor deze dag.

Nieuwe stagiaires
An Noer is een gecertificeerde stageschool en biedt stagiaires van Hogeschool Leiden en MBO Rijnland de kans om zich voor te bereiden op het leraarschap. Dit schooljaar starten we met opvallend meer PABO-stagiaires dan de afgelopen jaren. Wij snappen dat wel: Er is immers geen betere school in Alphen om het vak te leren, dan op An Noer!

Dit schooljaar begeleiden we de volgende stagiaires:

- Groep 1/2A bij juf Joska: juf Inge - Voltijd PABO 3e jaars
- Groep 1/2C bij juf Latifa: juf Salma - Voltijd PABO 3e jaars
- Groep 1/2C bij juf Souad: Juf Mira - Voltijd OOP 2e jaars
- Groep 3A bij juf Esra: juf Chaima - Voltijd OOP 2e jaars
- Groep 4B bij juf Marieke: juf Khadija - Voltijd OOP 2e jaars
- Groep 5B bij juf Yvonne: juf Famke - Voltijd Academische PABO 3e jaars
- Groep 5B bij juf Yvonne: juf Morsal - Deeltijd OOP 1e jaars
- Groep 7 bij juf Zehra: meester Bram - Voltijd PABO 3e jaars
- Groep 8A bij juf Kezban: meester Sybe - Voltijd PABO 3e jaars

De stagiaires geven de lessen en houden pleinwacht onder toezicht en begeleiding van de leerkrachten. De inhoud van de lessen is conform onze methodes en/of identiteit en wordt altijd met de leerkrachten afgestemd. Uiteraard krijgen de stagiaires genoeg ruimte om nieuwe inzichten en lesaanbod aan te bieden mits dit overeenkomt met onze identiteit. De OOP-stagiaires zijn reeds gestart.  De PABO-stagiaires starten in de week van 18 september. We kijken ernaar uit om de nieuwe 'collega's' te begeleiden.