Waterput Bangladesh

21-09-2023

 ~Assalamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh~
Beste ouders, 

De eerste waterput van de Ramadan-inzameling 2023 is een feit!
Alhamdoulillah! Door uw vrijgevigheid is de eerste waterput in Bangladesh gebouwd.
We vragen aan Allah subhannahoe watala om de goede daden te accepteren en zwaar te laten wegen op de Dag van Opstanding. Amien.